Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Dębica. Rozpoczęły się zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych

piotrekRozpoczęły się zapisy dzieci urodzonych w latach 2007-2008 do klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja na rok szkolny 2014/15 odbywa się według nowych zasad określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7) zwanej „ustawą rekrutacyjną

W myśl przepisów zawartych w w/w ustawie, jak również w  innych oświatowych aktach prawnych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział:
1) Obowiązkowo dzieci siedmioletnie urodzone w 2007 r.
2) Obowiązkowo dzieci sześcioletnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.
3) Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.
Wybór szkoły jest decyzją trudną, odpowiedzialną i bardzo ważną dla rozwoju dziecka. Warto zatem dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich dębickich szkół podstawowych, m.in. poprzez analizę informacji zawartych na stronach internetowych placówek. Szkolne strony internetowe zawierają Regulaminy rekrutacji oraz terminy i kryteria zapisów do klas pierwszych na rok szkolny 2014/15.

Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Ogrodowa 22 , tel. 0 14 681 34 40 www.sp2_dca.republika.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Kraszewskiego 37 , tel. 014 681 32 89 www.sp3debica.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 – w Zespole Szkół nr 1, ul. Paderewskiego 4,
tel. 014 681 41 80 www.zs1debica.pl
Szkoła Podstawowa nr 8 – ul. Wielopolska 162, tel. 014 670 26 13 www.sp8debica.pl,
Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Grottgera 3, tel. 014 681 26 02 www.sp9.com.pl
Szkoła Podstawowa nr 10 – ul. Wagnera 4 ,  tel. 014 696 99 90 www.sp10debica.fdf.pl
Szkoła Podstawowa nr 11 – ul. Szkotnia 14 , tel. 014 681 26 03 www.spi11debica.webd.pl
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Gajowa 9 – tel. 014 677 81 95 www.sp12debica.edupage.org

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar miasta wyznaczony przez konkretne ulice lub ich części. Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Dębicę tworzą sieć szkół pokrywającą cały obszar Dębicy. Dyrektor każdej szkoły obwodowej, będąc odpowiedzialnym za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego, dysponuje listą dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły.

Rekrutację do poszczególnych placówek przeprowadzają szkolne komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora szkoły.
Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (art.20e ust.1 ustawy rekrutacyjnej) – mają zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.
Kandydaci ubiegający się o miejsce w szkole spoza obwodu przyjmowani są na podstawie wniosku składanego przez rodziców i ustalonych  w Statucie szkoły kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice dzieci urodzonych pomiędzy 1 lipca i 31 grudnia 2008 r. mogą dokonać wyboru: zapisać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub podjąć decyzję o przedłużeniu edukacji przedszkolnej w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw. zerówce).
Zapisy do oddziałów przedszkolnych działających w szkołach odbywają się na podstawie odrębnych przepisów (m.in. brak podziału na obwody) określonych w regulaminach rekrutacji do każdej z placówek.
Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2009 oraz w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.