Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Jeśli nauka, to pod okiem doświadczonych fachowców! Rozmowa z Dyrektorem Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie Panią mgr Anną Smołucha.

pilzno2– Pani Dyrektor jaki system kształcenia zawodowego Pani preferuje?
Oczywiście, że dualny. Uczniowie praktyczną naukę zawodu odbywają w zakładach pracy a wiadomości teoretyczne zdobywają w szkole. Jest to doskonały sposób przygotowania młodego człowieka do przyszłej pracy zawodowej w realnych warunkach. Podczas zajęć praktycznych, uczniowie poznają specyfikę pracy w zakładzie, doskonalą pod okiem doświadczonych fachowców swoje umiejętności oraz uczą się „dorosłego życia zawodowego”. Najbardziej zaangażowani, pod koniec etapu kształcenia słyszą słowa: Skończysz szkołę, masz u mnie pewną pracę”. Niejednokrotnie też zdarzają się przypadki , gdy pracodawcy dzwonią do mnie i składają oferty zatrudnienia dla najlepszych uczniów.
– Jaką ofertę szkoła przygotowała dla absolwentów szkół gimnazjalnych?
O, bardzo bogatą. Obejmuje ona kształcenie w 44 zawodach na 6 kierunkach: motoryzacyjnym, mechanicznym, budowlanym, spożywczym, usługowym i drzewnym.
Oferujemy swoim uczniom wyjazdy na staże do Hiszpanii i Niemiec w ramach projektów unijnych. Udział w wielu innych projektach kształcących osobowość i rozwijających umiejętności zawodowe. Możliwość uczestniczenia w zagranicznych i krajowych wycieczkach edukacyjnych. Dajemy uczniom możliwość rozwoju talentów tanecznych, muzycznych, wokalnych i plastycznych, naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Stwarzamy możliwość udziału w licznych konkursach zarówno na szczeblach lokalnych jak i ogólnopolskich, promując w ten sposób umiejętności praktyczne uczniów.
– Co uzyskuje absolwent po ukończeniu waszej szkoły?
Po ukończeniu szkoły nasi pracownicy młodociani ( bo taki jest ich status w trakcie kształcenia) zdają tylko jeden egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe- jest to egzamin czeladniczy. Zdobywają również Europass- suplement, Europass-cv oraz Europass-Mobilność. Uzyskując pełne kwalifikacje zawodowe mogą podjąć pracę lub założyć własną firmę. Mają możliwość kontynuacji dalszej nauki w Liceum Ogólnokształcącym, rozpoczynając wówczas naukę od drugiego roku. Po zdaniu egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kursach zawodowych , uzyskują tytuł technika w danej specjalności . Mając średnie wykształcenie i pracując w swoim zawodzie mogą zdawać egzaminy mistrzowskie i dalej kontynuować naukę na studiach w myśl zasady: „ od montera do inżyniera”.
Nowością jest to, że od 1 września tego roku przy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pilźnie będzie działać Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych, w którym kształcenie będzie w systemie zaocznym lub eksternistycznym. Wszystko po to, aby umożliwić naszym absolwentom kontynuacje rozpoczętej już zawodowej ścieżki edukacyjnej.
– Co najbardziej z perspektywy prawie 5 lat kierowania przez Panią tą placówką dało największe zadowolenie?
No rzeczywiście czas mija bardzo szybko i już mija 5 rok naszej działalności. Rozpoczynaliśmy od 70 uczniów w pierwszym roku a obecnie mamy 220 uczniów, co w sytuacji niżu demograficznego jest nie lada osiągnięciem. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim obdarzyli nas oraz pracodawców absolwenci gimnazjum i ich rodzice. Poza sukcesami w konkursach na szczeblu ogólnopolskim (a takie mieliśmy i mamy nadzieję , że jeszcze mieć będziemy) , bo chociażby ostatnio uczeń Mateusz Fedak zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego , udało nam się rozwinąć w szerszym wydaniu wolontariat w szkole. Zmotywowaliśmy uczniów do działalności na rzecz ludzi starszych, potrzebujących i chorych. W dzisiejszych czasach nabiera to szczególnego sensu ponieważ w gonitwie dnia codziennego często zapominamy o drugim człowieku. Poszerzyliśmy w dużym stopniu współpracę z pracodawcami. Na początku współpracowaliśmy z 25 zakładami pracy a obecnie mamy ich aż 70.
Poprzez liczne działania mogliśmy spełnić marzenia młodych ludzi. Mieli okazję do poznania krajów i stolic europejskich, poznać ich kulturę i obyczaje .Szczególnie jest nam miło gdy uczniowie – już absolwenci odwiedzają nas i miło wspominają pobyt w naszej szkole mówiąc „ wróciłbym się jeszcze raz do tej szkoły…”
-Pani Dyrektor prozę uchylić rąbka tajemnicy , jakie są najważniejsze plany na najbliższy czas?
Na pewno są to zadania wynikające z planu pracy szkoły a jest ich jeszcze sporo do zakończenia roku szkolnego, ale przede wszystkim chcemy się skupić nad przygotowaniem do nadania naszej placówce imienia Bł. Karoliny Kózkówny. Od początku swego istnienia czyli od 1 września 2009r szkoła nasza jest bezimienną i w bieżącym roku szkolnym z okazji 5-lecia szkoły podjęliśmy działania zmierzające do nadania placówce imienia. Nadanie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pilźnie imienia pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych oraz będzie pomocą w kształceniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku. Stwarzać też będzie sposobność do pozytywnego utożsamiania się z nią. Realizując projekt patriotyczno- religijny „Z Bł. Karoliną Kózkówną- oczekujemy na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.” Z tej okazji Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie ufundowała piękny sztandar, który będzie uczestniczył we wszystkich naszych podniosłych uroczystościach. W tym miejscu chciałam podziękować władzom Izby jako organowi prowadzącemu szkołę za współpracę i troskliwą opiekę o właściwą działalność całokształtu szkoły.
 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.