Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Absolutorium dla Stanisława Rokosza

DSC03068Rada Gminy na posiedzeniu sesji w dniu 18 czerwca 2014r. jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2013 oraz udzieliła Wójtowi Gminy Dębica absolutorium za 2013 rok. Wójt otrzymał gratulacje od zaproszonych na sesje gości, Posła do Europarlamentu Stanisława Ożóg, Senatora Zdzisława Pupa, Posłów na Sejm Jana Warzęcha i Kazimierza Moskal oraz Wicewojewody Podkarpackiego Alicji Wosik. Sesji towarzyszył występ młodzieży i dzieci z Podgrodzia , którzy zaprezentowali zgromadzonym gościom swój warsztat taneczny. Zostały wręczone podziękowania 17 uczniom, którzy byli laureatami powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów oraz ich nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie podopiecznych. Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz wręczył również podziękowania partnerom programu „Rodzina 3+” oraz osobom, które w szczególny sposób wspierały i były zaangażowane w działalność Gminy Dębica w 2013 roku.

Podczas sesji Rady Gminy podjęto uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębica za 2013 rok.

– w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok.

– w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. usług oświetlenia drogowego).

– w sprawie nabycia nieruchomości (dot. wsi Brzeźnica).

– w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica.

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dębica do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Dębica”.

– w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dębicy).

– w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy.

– w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.

– przekazano informacje o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw.

 

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.