Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych

000000000000000000024 czerwca w Szkole Podstawowej nr 10 odbyła się uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków przedszkoli i uczniów dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2013/14.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich: burmistrz Paweł Wolicki, zastępca burmistrza Mariusz Trojan, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Leski, radni miejscy oraz Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, zaproszeni goście oraz dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

„Uczniowie dębickich szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2013/14 po raz kolejny udowodnili wysoki poziom wiedzy i umiejętności zdobywając czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, konkursach muzycznych, artystycznych i zawodach sportowych. Na podkreślenie zasługują przede wszystkim liczne tytuły laureatów i finalistów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie” – powiedział Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

W kończącym się roku szkolnym uczniowie dębickich szkół podstawowych zdobyli ogółem 31 tytułów laureata (w ubiegłym roku 14) tj. 16% wszystkich tytułów w województwie i 50 tytułów finalisty, natomiast gimnazjaliści uzyskali 29 tytułów laureata (w poprzednim roku 19), tj. 7% wszystkich tytułów w województwie i 35 tytułów finalisty.

„Serdecznie gratuluję laureatom, finalistom oraz ich opiekunom i nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach. Podziękowania kieruję również do dyrektorów placówek, którzy wspierają i stwarzają przyjazny klimat do osiągania tych i wielu innych sukcesów swoich uczniów i nauczycieli” – powiedział burmistrz Dębicy Paweł Wolicki.

Dobra tradycja udziału w zawodach i konkursach zaczyna się już znacznie wcześniej, bo na etapie przedszkola, gdzie dzieci pod okiem oddanych pedagogów stawiają pierwsze kroki w zmaganiach edukacyjnych. Dla przykładu można wymienić – wyróżnienie zdobyte przez wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 4 w finale Wojewódzkiego Konkursu piosenki przedszkolnej „O baśniową nutkę” oraz III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych „KACZUCHA” osiągnięte przez dzieci z Przedszkola Weldon KIDS.

Podsumowując rok szkolny 2013/2014 nie sposób pominąć wyników, jakie osiągnęli uczniowie klas programowo najwyższych.

458 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu wiadomości z zakresu szkoły podstawowej. Średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie dębickich szkół wynosi 29,1punktu, wyprzedzając tym samym wszystkie pozostałe gminy powiatu dębickiego. To wynik lepszy o 1,8 od średniej wojewódzkiej i o 2,1 punktu od średniej krajowej.

Równie dobre są rezultaty egzaminu gimnazjalnego, do którego przystąpiło w tym roku 461 uczniów klas trzecich. We wszystkich typach egzaminu, zarówno w części humanistycznej, części matematyczno-przyrodniczej, jak i z języka obcego, uczniowie dębickich gimnazjów uzyskali wyniki wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Dla przykładu egzamin z matematyki – średnia naszych szkół to 55%, średnia powiatowa – 51%, wojewódzka – 49, a krajowa – 47%. Podobnie wyglądają wyniki z pozostałych części egzaminu gimnazjalnego.

Miejską uroczystość podsumowania osiągnięć edukacyjnych uświetniła grupa SAFO działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury. Młodzi artyści dla uczniów, nauczycieli i zabranych gości wykonali kilka nastrojowych utworów wprowadzając zebraną publiczność w klimat zbliżających się wakacji.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.