Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Na ratunek Zespołowi Dworsko-Parkowemu w Zawadzie

Działając w imieniu Gminy Dębica, Kancelaria Prawna z Rzeszowa podjęła pierwsze kroki dotyczące ustalenia obecnego stanu zabytkowego Kompleksu Dworsko-Parkowego w Zawadzie wystosowując odpowiednie pisma zarówno do obecnego właściciela Marka Nagawieckiego, jak i odpowiednich organów, m.in. Sekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków, Głównej Komisji Konserwatorskej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS – Polska, Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy NID w Rzeszowie, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Kompleks dworsko-pałacowy w Zawadzie w skład którego wchodzą: pałac, kaplica z basztą, oficyna, pralnia z murem, budynek mieszkalny, rządówka, budynek bramy, chmielarnia, gorzelnia, stajnia, studnia, kamienne ogrodzenie i park wpisany jest w rejestr zabytków. Od grudnia 2000 r. kompleks stanowi własność Pana Marka Nagawieckiego, który przedmiotową nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej zabytkowymi zabudowaniami nabył od poprzednika prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych, tj. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży nabywając nieruchomości położone w Zawadzie, kupujący zobowiązał się użytkować Zespół Dworsko – Parkowy zgodnie z programem użytkowania zaakceptowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonać niezbędne roboty zabezpieczające, a w drugim etapie – prowadzić roboty budowlano – remontowo – konserwatorskie na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w oparciu o dokumentację z nim uzgodnioną. Dla wykonania ww. obowiązków przewidziano termin czteroletni, liczony od daty nabycia nieruchomości, który jednakże mógł być przedłużony za zgodą stron.
Gmina Dębica zdecydowała się na podjęcie współpracy z Kancelarią Prawną ze względu na fakt, że w ciągu ostatnich lat otrzymuje szereg sygnałów mieszkańców, że zarówno zabytkowe zabudowania, jak i stary drzewostan znajdujący się w obrębie parku dworskiego, ulegają systematycznemu niszczeniu.
Pomimo wielu prób kontaktu ze strony Wójta Gminy Dębica z Panem Markiem Nagawieckim, nie odpowiada on na żadne z zaproszeń do rozmów i proponowanej współpracy, a Zespół Dworsko-Parkowy nadal niszczeje.
źródło: Urząd Gminy w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.