Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Budżet miasta i reorganizacja Urzędu Miejskiego w Dębicy

IMG_8824Sytuacja finansowa miasta oraz reorganizacja przeprowadzana w Urzędzie Miejskim w Dębicy były tematem konferencji prasowej, która odbyła się 3 marca br. w dębickim magistracie. Burmistrz Mariusz Szewczyk i jego zastępca Jarosław Śliwa przedstawili sytuację finansową miasta, zobowiązania ciążące na mieście, perspektywy finansowe na najbliższe lata oraz wdrażany od początku marca program reorganizacji Urzędu Miejskiego.
Zarządzeniem z 27 lutego br. w celu zwiększenia efektywności wykonywania zadań została zmieniona organizacja urzędu. Cztery komórki organizacyjne zostały zlikwidowane, trzy nowe utworzone. Do likwidacji przeznaczono następujące komórki: Wydział Planowania Strategicznego, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Pełnomocnik ds. Komunikacji Społecznej oraz Wydział Przedsiębiorczości. W miejsce zlikwidowanych komórek zostały natomiast stworzone: Wydział Podatków i Opłat, Wydział Promocji i Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości. Określone zostało także podporządkowanie poszczególnych wydziałów i komórek burmistrzowi miasta, zastępcy burmistrza oraz sekretarzowi miasta.
Jak zadeklarował burmistrz Mariusz Szewczyk w związku z przeprowadzaną reorganizacją nie będzie żadnych zwolnień pracowników w likwidowanych z końcem lutego komórkach. Zmianie może natomiast ulec zakres obowiązków pracowników, którzy zostaną przeniesieni do innych wydziałów. Termin wdrożenia nowego systemu organizacyjnego to 16 marzec.
Wydział Promocji to jednostka, która już kiedyś działała w Urzędzie Miejskim w Dębicy, jednak kilka lat temu została zlikwidowana. O potrzebie utworzenia takiego wydziału mówił podczas konferencji prasowej burmistrz Mariusz Szewczyk.
„Na podstawie przeprowadzonych różnych konsultacji i spotkań okazało się, że w Urzędzie Miejskim musi funkcjonować Wydział Promocji, którego zadaniem będzie m.in. wytwarzanie materiałów, które będą niezbędne przy pozyskiwaniu nowych funduszy europejskich. Nie będziemy produkować makulatury, chcemy pójść w nowocześniejszy sposób promocji, w nowe nośniki czyli internet, materiały na płytach. Zamierzamy zrobić film o mieście przy użyciu drona. Chcemy żeby inwestorzy widzieli to miasto takie, jakim jest” – powiedział Mariusz Szewczyk.
W dalszej części konferencji burmistrz Mariusz Szewczyk i jego zastępca Jarosław Śliwa przedstawili informacje na temat zobowiązań miasta Dębicy.
„Na 31 grudnia 2014 roku zobowiązania zaciągniętych kredytów wynoszą 43 190 785 złotych i są to kredyty zaciągnięte w latach 2010 – 2014 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2014 r. zakończyliśmy wykup obligacji, stąd do spłaty pozostały tylko kredyty. W 2015 roku nie planujemy zaciągnięcia kredytu. W miarę możliwości i zdolności kredytowej miasta, kredyty zaciągane będą tylko na wkład własny na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym. Kredyty w wysokości 43 milionów będą spłacane aż do 2020 roku i rok 2017 będzie rokiem kryzysowym. Jeśli chodzi o zdolność kredytową miasta jest ona uzależniona od oszczędności i działalności bieżącej. Średnia wysokość tych oszczędności z trzech ostatnich lat poprzedzających dany rok budżetowy wyznacza granicę dopuszczalnych spłat rat kredytów powiększonych o odsetki. Jest to nowy sposób liczenia zdolności kredytowej, który ma zastosowanie po raz pierwszy do wykonania budżetu za 2014r. Średnie oszczędności z lat 2011-2013 są równe 7 783 tyś. zł., a spłaty rat z odsetkami w 2014r wyniosły 7 402 tyś. zł, co oznacza, że relacja ustawowa poziomu zadłużenia została zachowana” – mówił podczas konferencji burmistrz Mariusz Szewczyk.
Miasto posiada także zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnych, które nie zostały ujęte w bieżącej uchwale budżetowej.
„Na terenie miasta zostały zrealizowane inwestycje, ale na tą chwilę mamy niewypłacone odszkodowania podmiotom, którym należą się te odszkodowania. Bilans tych zobowiązań wynosi ponad 3 mln złotych. Jest to pewnego rodzaju problem, bo inwestycja została zrealizowana i pokazana została jej efektywność, natomiast zobowiązania zostały przeniesione na następne lata” –powiedział zastępca burmistrza Jarosław Śliwa.
Podczas konferencji prasowej zastępca burmistrza Jarosław Śliwa przedstawił także kwestię poligonu, który znajduje się na terenie giny Żyraków a stanowi własność miasta Dębicy.
„Istnieje również porozumienie z 2007 roku pomiędzy Gminą Miasto Dębica a Gminą Żyraków odnośnie gruntu miejskiego na terenie Gminy Żyraków. Są to grunty po poligonie gdzie działki sprzedawane są pod budownictwo mieszkalne i zaczyna się realny proces inwestowania w te sprzedane grunty. Proces sprzedaży był procesem rozpoczętym, miasto miało z tego tytułu przychody, natomiast nie stosowano polityki zrównoważenia przychodów i wydatków tylko równoważono inne wydatki. Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem, jak ludziom, którzy kupili tam działki pomóc. Jest to wyzwanie ściśle finansowe, które polega na uzbrojeniu tego terenu. Szacunkowe dane, według danych za poprzednie lata, koszty realizacji danego typu mediów plus dróg oszacowaliśmy na około 22 mln złotych” – powiedział Jarosław Śliwa.
Ogółem wszystkie realne zobowiązania miasta Dębicy wynoszą na dzień dzisiejszy około 70 milionów złotych. Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreśla, że razem z działami finansowymi urzędu będą skupiać się nad tym żeby wypracować realną ścieżkę, która pozwoli zabezpieczać wkład finansowy miasta na przedsięwzięcia inwestycyjne, które wpisane są np. w dębicko – ropczyckim obszarze funkcjonalnym, który jest właśnie w trakcie opracowywania.
 

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.