Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta Dębica

98 tysięcy złotych przeznaczy Miasto Dębica na „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2015 roku”. Uchwałę przyjęto na V sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 marca 2015 roku. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad tymi już bezdomnymi, które przebywają w granicach administracyjnych Miasta Dębica, a także zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych w szczególności przez sterylizację i kastrację.
Głównymi zadaniami wynikającymi z przedstawionego programu ma być zapobieganie bezdomności zwierząt, opieka nad wolnożyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, zmniejszanie populacji bezdomnych psów i kotów, poszukiwanie dla nich właścicieli, usypianie ślepych miotów, wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Realizację działań polegających na przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt we wzajemnej współpracy prowadzić będą: Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy, Przytulisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Zakład Usług Miejskich, Zakład leczniczy dla zwierząt SUVET, organizacje społeczne, których celem działania jest ochrona zwierząt, Straż Miejska oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS z Inspektoriatem w Dębicy.
Na realizację programu na rok 2015 zaplanowano kwotę w wysokości 98 tysięcy złotych, która przeznaczona zostanie na: dostawę karmy dla bezdomnych i wolno żyjących kotów – 9 tys. złotych, obsługę weterynaryjną przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Dębicy oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 26 600 złotych oraz usługi polegające na utrzymaniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt wraz z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów w Dębicy – 62 500 złotych.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.