Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Sesja Rady Miejskiej w Dębicy

MIASTO DĘBICA - HERB29 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Dębicy.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.Budżetu Miasta Dębica na 2016 r.
2.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.Zmiany uchwały Nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Dębica.
4.Ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Dębica.
5.Ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów do ich potwierdzenia.
6.Ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Dębica dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Miasto Dębica.
7.Ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Dębica dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół.
8.Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
9.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
10.Zasad i trybu umorzenia należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokalom mieszkalnych, które wchodzą w skład zasobu Gminy Miasta Dębica.
 
11.Wyrażenia zgody na przejęcie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
12.Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcia Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.
13.Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”.
III.Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej nt. „Przegląd i analiza wykorzystania obiektów sportowych”.
IV.Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V.Interpelacje radnych.
VI.Zapytania radnych i wolne wnioski.
VII.Sprawy różne.
VIII.Zamknięcie sesji.
 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.