Previous
Next
Previous
Next

Sesja Rady Miasta odbędzie się w 31 maja

ratusz31 maja 2016 r. o godz. 830 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy. Proponowany porządek obrad znajduje się poniżej.
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2016 r.

2. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.

3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

4. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

5. Zmiany uchwały Nr XVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

6. Uchylenia uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7. Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy oraz nadania jej statutu.

8. Zmiany uchwały Nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działki Nr 1243/2 położonej w obrębie 6 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiącej własność osób fizycznych.

9. Wyrażenia zgody na nabycie dwóch lokali mieszkalnych od IGLOOBUD Sp. z o.o. w  Dębicy.

10. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 430/89 obr. 2 przy ulicy Metalowców w Dębicy w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

11. Sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego w Dębicy stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz współużytkownika wieczystego.

12. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Marszałka w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

14. Sprzedaży nieruchomości położonej przy Szkotniej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

15. Sprzedaży nieruchomości położnej przy ulicy Słonecznej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

16. Sprzedaży nieruchomości położonej na terenie byłego poligonu wojskowego w  Straszęcinie, gmina Żyraków stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

17. Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2013 obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Nosala – Strażacka w Dębicy.

  1. Informacja Komisji Prawno – Organizacyjnej pt. „Ewaluacja budżetu obywatelskiego” .

  2. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Zapytania radnych i wolne wnioski.

  5. Sprawy różne.

  6. Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.