Previous
Next
Previous
Next

Raport z realizacji programu 500+, w Pilźnie dłużej czekają na wypłaty

rodzina-500 - KopiaTrwa kolejny miesiąc realizacji programu 500 +. Dziś w Rzeszowie konferencja prasowa wojewody Ewy Leniart dot. realizacji programu Rodzina 500 plus w województwie i podsumowania akcji 500 bus. Z naszego powiatu w gronie gmin, które nie dość szybko realizują program znalazło się Pilzno.

„W przypadku niektórych organów właściwych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zbyt długiego terminu rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, bądź też odległego terminu realizacji wypłat, pomimo wydania już decyzji ustalającej prawo do świadczenia wychowawczego.

Sytuacje takie zostały zidentyfikowane w szczególności w 7 gminach z terenu naszego województwa, tj. Rzeszów, Błażowa, Boguchwała, Gorzyce, Miasto Jarosław, Miejsce Piastowe, Pilzno, w których odsetek wydanych decyzji w stosunku do złożonych wniosków znacznie odbiega od średniej wojewódzkiej (w tych gminach odsetek jest mniejszy niż 60%, przy średniej dla województwa 82,5%)” – informuje rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

1.Aktualne statystyki (dane na dzień 17 czerwca 2016 r.)

Liczba złożonych wniosków 151.243, w tym:

  • elektronicznie 19.289, tj. 12,8% złożonych wniosków

  • w formie papierowej 131.954

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 124.729 (82,5% do liczby wniosków)

Liczba dzieci uprawnionych 205.336

Liczba wypłaconych świadczeń 442.862

Kwota wypłaconych świadczeń 220.443.792 zł

Przeprowadzona analiza wykazała, iż na dzień 17 czerwca br. wypłacono 74% należnych świadczeń (za m-ce kwiecień – czerwiec br.).

Środki pieniężne przekazywane są do gmin na bieżąco, w wysokościach wynikających
z przedkładanych zapotrzebowań, w terminach umożliwiających sukcesywne dokonywanie wypłat świadczeń.

2. Podsumowanie akcji Bus 500+

Wraz z wprowadzeniem programu „Rodzina 500+”  rozpoczęła się kampania informacyjna pod hasłem „Bus 500+”. W ramach akcji prowadzonej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oklejone w logo rządowego programu Busy zrealizowały łącznie 170 wyjazdów.

W trakcie takich wyjazdów pracownicy Wydziału Polityki Społecznej prowadzili akcję informacyjną we wszystkich gminach z terenu województwa (160 gmin), odbywali spotkania z mieszkańcami naszego regionu, udzielali ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania programu, udzielali wyjaśnień w problematycznych kwestiach, rozwiązywali wątpliwości interpretacyjne obowiązujących przepisów, przeprowadzali indywidualne rozmowy z mieszkańcami.

Równocześnie w trakcie wyjazdów prowadzony był bieżący monitoring realizacji programu, w tym przyjmowania wniosków przez gminy w początkowym okresie realizacji programu,
a następnie, w kolejnych miesiącach, realizacji wypłat świadczeń wychowawczych.

Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyli ponadto w imprezach zorganizowanych, jak np. pikniki integracyjne, obchody Dnia Dziecka, w ramach promocji programu Rodzina 500+.

3. Ocena pracy samorządów, występujące problemy

Ogólnie realizację programu Rodzina 500+ na terenie województwa podkarpackiego przez samorządy gminne można ocenić ogólnie pozytywnie.

Służby wojewody podkarpackiego prowadzą stały monitoring realizacji programu, polegający na raportowaniu przez wszystkie gminy województwa danych dotyczących liczby wpływających wniosków, liczby wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze oraz liczby i kwoty wypłaconych świadczeń, a w przypadku sygnałów o nieprawidłowościach podejmują działania interwencyjne i nadzorcze.

Przeprowadzono kontrole doraźne w gminach, gdzie zidentyfikowano sytuacje zwłoki w wypłatach świadczeń wychowawczych.

W ostatnim czasie Wojewoda Podkarpacki skierował apel do gmin o podejmowanie skutecznych działań, które w konsekwencji przyczynią się do usprawnienia realizacji złożonych wniosków. Wsparcie finansowe dla rodzin jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym. Zmniejszenie obciążenia finansowego rodzin, w tym okresie pozwoli na realizację planów wakacyjnych dzieci, które dotąd były pozbawione tej możliwości.

4. Apel do mieszkańców naszego regionu

Wojewoda Podkarpacki przypomina mieszkańcom naszego regionu, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Apelujemy jednak o niezwłoczne składanie wniosków i o to, aby nie zwlekać do 1 lipca, co pozwoli uniknąć kolejek w ostatni dniu.

Ponadto przypominamy, iż Wydział Polityki Społecznej w dalszym ciągu obsługuje infolinię (800 100 990), za której pośrednictwem pracownicy udzielają osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 
 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.