Previous
Next
Previous
Next

Sesja Rady Miejskiej w Dębicy

ratusz28 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2016 r.

  2. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.

  3. Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy oraz nadania jej statutu.

  4. Zmiany uchwały nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.

  5. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica.

  6. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  7. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Dębica.

  8. Zmiany uchwały nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

  9. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

  10. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

  11. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 1. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Zapytania radnych i wolne wnioski.

 4. Sprawy różne.

 5. Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.