Previous
Next
Previous
Next

Kolejne posiedzenie Miejskiego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego

bezpiecze22 września w Urzędzie Miejskim w Dębicy po raz drugi od powołania zebrał się Miejski Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonej na terenie miasta a skierowanej do mieszkańców ankiety na temat poczucia bezpieczeństwa, przedstawiona wdrożona właśnie Krajowa Mapa Zagrożeń oraz zaprezentowana informacja dotycząca opracowania regulaminu meczu piłki nożnej nie będącego imprezą masową, jako aktu prawa miejscowego.
Zespół wypracował stanowisko w sprawie zapisów regulaminu meczu piłki nożnej, który winien być przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej w Dębicy, jako akt prawa miejscowego obowiązujący na stadionach miejskich przy ul. Parkowej, Piłsudskiego i Akademickiej. Problemy w kwestiach interwencji policji w obrębie tego obiektu były zgłaszane podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przez radnych.
Przedstawiciel policji asp. sztab. Sylwester Zduńczyk podczas spotkania zaprezentował zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń. Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1.informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2.informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
– bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.,
– w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
3.informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Aktualnie występujące zagrożenia można śledzić na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Na posiedzeniu omówione zostały wstępne wyniki badań ankietowych poczucia bezpieczeństwa w mieście Dębicy. Do chwili obecnej odpowiedzi udzieliło 473 mieszkańców.
Wyniki badan ankietowych poczucia bezpieczeństwa przedstawiają się następująco:
–55% ankietowanych uważa, że Dębica jest miastem bezpiecznym,
–60% uważa okolice swoje miejsca zamieszkania za obszar bezpieczny,
–70% uważa okolice swojego miejsca pracy lub nauki za obszar bezpieczny,
– najczęściej wskazywanymi miejscami niebezpiecznymi na terenie miasta są: Osiedle Matejki, Osiedle Słoneczne, zwłaszcza okolice stadionu Igloopol i „Park Stomilowski”,
–najczęściej wskazywanymi zagrożeniami są: kibice (pseudokibice), pobicia/bójki/zaczepki oraz osoby nietrzeźwe (pijacy),
–działania, które powinny być podjęte w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa najczęściej to: zwiększone patrole policji i monitoring wizyjny , ale kilkakrotnie również likwidacja jednego z klubów piłkarskich,
–najbardziej uciążliwymi społecznie są zdaniem ankietowanych napady/pobicia i kradzieże oraz zagrożenia ze strony kibiców na tle rywalizacji pomiędzy klubami.
Badania ankietowe będą prowadzone jeszcze do 30 września br. . Po ich zakończeniu na ich podstawie opracowany zostanie szczegółowy raport, który będzie stanowił istotną podstawę do podejmowania dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Dębicy.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.