Previous
Next
Previous
Next

Zagrożenia lokalne w opiniach mieszkańców

policeZapraszamy do zapoznania się z wynikami badania opinii mieszkańców Podkarpacia, których zapytaliśmy o to, czy czują się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, z jakimi zagrożeniami się spotykają na co dzień i jakie oczekiwania mają wobec miejscowej Policji. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeanalizowano ponad 7 tysięcy ankiet. Wniosek, 80% mieszkańców czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.
W pierwszym kwartale bieżącego roku wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji województwa podkarpackiego, zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinspektora dra Krzysztofa Pobuty przeprowadziły badania ankietowe. Miały ocenić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, zidentyfikować zagrożenia oraz lokalne problemy z zakresu bezpieczeństwa.
Ankiety wypełniano podczas konsultacji społecznych. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy lokalnych społeczności, przedstawiciele samorządów lokalnych, członkowie rad osiedli, przedstawiciele placówek oświatowych. Ponadto, przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Granicznej, miejscowi przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji oraz liderzy lokalnych środowisk. Tylko w lutym i marcu przeprowadzono ich ponad 300. W badanie zaangażowali się też dzielnicowi, którzy zbierali opinie podczas spotkań, jakie przeprowadzali w swoich rejonach służbowych.
Zebrano ponad 7 tysięcy ankiet. Z ich analizy wynika, że zdecydowana większość mieszkańców naszego województwa deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy – to opinia 80 % ankietowanych, którzy wzięli udział w naszym badaniu. Natomiast 14,2% badanych jest przeciwnego zdania, a 5,8% zdecydowało się nie wypowiadać na ten temat.
Ankietowani wskazali trzy główne obszary, które według nich negatywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszkania. Pierwsze to brawurowo jeżdżący kierowcy, którzy nadmiernie przekraczają prędkość i nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Kolejny to osoby nietrzeźwe, które gromadzą się w miejscach publicznych, między innymi w okolicach sklepów, na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, w parkach, na dworcach czy w centrach miast. Mieszkańcy naszego województwa wskazali, że dużą uciążliwością jest także agresywna, hałaśliwa młodzież, która bywa wulgarna i zaczepia przechodniów.
Badania wykazały, że mieszkańcy poszczególnych powiatów, wiodącą rolę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego przypisują Policji. W związku z tym wnioskują o większą ilość patroli pieszych i zmotoryzowanych oraz o zwiększoną ilość kontroli drogowych, w miejscach niebezpiecznych. Bardzo dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przypisują także samorządom lokalnym.
Mieszkańcy Podkarpacia czują się bezpiecznie – wyniki  badania są w tym względzie zbieżne z wynikami Polskiego Badania Przestępczości. Dzięki temu badaniu otrzymaliśmy skonkretyzowane dane dotyczące środowisk lokalnych, między innymi w zakresie identyfikacji miejsc niebezpiecznych, zagrożeń i problemów z obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nie były to badania opinii publicznej przeprowadzane według kryteriów  Polskiego Badania Przestępczości. Tutaj nie pytano losowo wybranych respondentów. Tę analizę zbudowano na opiniach mieszkańców Podkarpacia, którzy przyjęli zaproszenie Policji do konsultacji społecznych. Uczestniczyli w nich również radni, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, sołtysi, liderzy organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego we własnym miejscu zamieszkania.
Co ważne, każdy z nas może sygnalizować swoje problemy, spostrzeżenia oraz wskazywać miejsca, które według nich są niebezpieczne. Służy temu innowacyjne narzędzie informatyczne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
źródło;Policja Rzeszów

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.