Previous
Next
Previous
Next

Spotkanie informacyjne – rozbudowa DK73

spotkanie-informacyjne-rozbudowa-dk73We wtorek, 15 listopada w Domu Kultury w Pilźnie o godz. 18 rozpocznie się spotkanie poświęcone wariantom przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 73 na odcinku przebiegającym przez gminę Pilzno. Informacji udzieli projektant. W spotkaniach uczestniczył będzie również przedstawiciel inwestora, czyli GDDKiA w Rzeszowie. Przewidziano wykonanie zapisu audio i wideo ze spotkań w poszczególnych gminach.
W terminie 7 dni przed planowanym terminem spotkań, zostaną zaprezentowane w siedzibach Urzędów Gmin materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy. Materiały będą dostępne w zapisie cyfrowym na serwerach GDDKiA Rzeszów – http://www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna-dot-DK-73oraz w wersji papierowej w siedzibie GDDKiA Oddział
w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego, pok. nr 8.
Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia tj. przebiegu wariantów trasy, można będzie składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres: MULTICONSULT Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, przesłać faksem na nr: (022) 246 07 01 bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: polska@multiconsultgroup.com z dopiskiem: „Akcja informacyjna I – Rozbudowa DK-73 na odcinku Pilzno – Jasło”.
Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przesłane wnioski, imiennie podpisane i zawierające adres wnioskodawcy, zostaną przeanalizowane i w przypadkach
uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.
Z przeprowadzonej Akcji Informacyjnej zostanie sporządzony Raport, który między innymi zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi w trybie indywidualnym. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe, na tablicy ogłoszeń w Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.
Źródło: UM Pilzno
 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.