Sesja Rady Gminy Dębica

444px-POL_gmina_Dębica_COA.svgPorządek obrad posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przedstawienie porządku  obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębica – załączniki do wglądu na stronie Urzędu Gminy (zakładka Rewitalizacja Gminy Dębica).
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2017 – 2021.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. m. Stobierna).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. m. Stobierna).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Dębica na rok 2017”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Dębica na rok 2017”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/87/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/409/2013 z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębica na 2017r.
 17. Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Piotr Żybura

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.