Pół miliona złotych na rozwój talentów

pizlnoGmina Pilzno otrzyma dofinansowanie w kwocie 514 498,67 zł na realizację projektu pt.: „Daj sobie szansę, rozwiń swój talent. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach gminy Pilzno”. Projekt  będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 w Zespole Szkół w Zwierniku, Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łękach Górnych oraz Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Parkoszu.
Celem projektu jest:
1. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
W ramach projektu przewidziano realizację nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz kursów doskonalących dla nauczycieli obejmujących: zajęcia z zakresu poradnictwa edukacyjno – zawodowego dla klas VI oraz klas III gimnazjów. Ponadto zaplanowano zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych. Zajęcia odbywać się będą w grupach 5-6 osobowych.  Łącznie w czterech szkołach realizujących projekt przewidziano utworzenie 40 grup zajęć dodatkowych oraz 20 grup z poradnictwa edukacyjno – zawodowego.
Dla nauczycieli zaplanowano kursy doskonalące z zakresu stosowania aktywizujących metod nauczania, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu w dydaktyce oraz wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
Wszystkie szkoły biorące udział w programie zostaną doposażone w pomoce naukowe oraz narzędzia, w tym sprzęt komputerowy oraz inny z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
Całkowita wartośc projektu wynosi 541 783,07 zł i jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr: IX – Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działania nr: 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.