List otwarty Edwarda Brzostowskiego do Burmistrza, Starosty, Przewodniczących oraz Radnych Miejskich i Powiatowych

LIST   OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW DĘBICY, BURMISTRZA, STAROSTY, PRZEWODNICZĄCYCH I RADNYCH MIEJSKICH I POWIATOWYCH

 

Szanowni Dębiczanie! Panie Burmistrzu! Panie Starosto! Panie i Panowie Radni!

Od wielu już lat jestem mieszkańcem Dębicy i niemal od urodzenia czuję się z tym miastem związany. Przez całe moje młodzieńcze i dorosłe życie – zarówno przed ’89 rokiem, jak i po nim – czyniłem wszystko, by nasze miasto, powiat, region rozwijały się, rosły w siłę, zwiększały swój potencjał gospodarczy, by powstawały piękne osiedla mieszkaniowe z domem kultury i sportu, przedszkolami, żłobkami, parkami. Szczególną troską darzyłem zawsze Oświatę – edukacja młodego pokolenia jest kluczem przyszłego rozwoju. Musi być prowadzona przez doskonale wykształconych nauczycieli w odpowiednich, dostosowywanych do zmian budynkach z pełnym wyposażeniem, odpowiadającym standardom unijnym.  Napawają mnie ogromną radością i szczerą dumą sukcesy naszego miasta i powiatu – to praca przeszłych i obecnych pokoleń daje efekty w postaci rozwoju i wzrostu gospodarczego. Z tego dumni mogą być wszyscy dębiczanie i mieszkańcy powiatu.  Jest – co oczywiste – wiele spraw do załatwienia, do poprawienia. Zbliżające się wybory samorządowe są dobrym momentem na rozpoczęcie dyskusji i wytyczenie drogi, którą nowe władze samorządowe winny podążać.  Mając ogromne doświadczenie zawodowe: od robotnika w Stoczni Gdańskiej poprzez pracę w administracji rządowej, samorządzie, w organizacjach sportowych i polityce, do wiceministra, nabrałem szerszej perspektywy i umiejętności opracowywania koncepcji, stanowiących rozwiązanie najtrudniejszych nawet problemów.  Dlatego, pozwalam sobie przedstawić Państwu kilka pomysłów, które mogą stać się dobrym zaczynem do rozmów, zarówno w gronie Państwa rodzin, przyjaciół, jak również podczas spotkań przedwyborczych z kandydatami w wyborach do władz samorządowych.

Nasze miasto, jak również powiat, posiadają mądrych i przedsiębiorczych obywateli, zaangażowanych w działalność samorządową, społeczną i gospodarczą, którzy – żywię nadzieję – zechcą skorzystać z przedstawionych przeze mnie pomysłów. Będą mogli omówić je z mieszkańcami i – wprowadzając ewentualne modyfikacje – wcielić w życie.  Osobiście robił tego nie będę, gdyż nie wystartuję w tegorocznych wyborach samorządowych, jednak deklaruję pełną współpracę i pomoc każdemu, kto zechce podyskutować o nich i wprowadzić w czyn.

Szanowni Państwo!

W mojej ocenie najpilniejszą i zarazem najważniejszą obecnie kwestią do załatwienia jest dostosowanie infrastruktury oświatowej do zmieniających się warunków prawnych i demograficznych. Pragnę zaproponować rozwiązania, które w sposób znaczący zmniejszą koszty, jakie Samorządy Miejski i Powiatowy musiałyby ponieść. Proponuję następujące rozwiązania:

-przekazanie Gimnazjum nr 4 do zasobów Starostwa, które stosunkowo niewielkim kosztem może dostosować budynek do potrzeb planowanej szkoły dla uczniów niepełnosprawnych. Koszty dostosowania i modernizacji istniejącego budynku będą niewspółmiernie niższe od wydatków na budowę „od zera”,przeniesienie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 do budynku obecnego Gimnazjum nr 1 (będącego własnością Gminy Miasta Dębica). Zwolnienie budynku zajmowanego obecnie przez LO nr 2 pozwoli na jego sprzedaż (obecnym właścicielom hotelu „Gold”, dawnego hotelu „Igloopol”). Rozwiązanie to – poza uzyskaniem środków ze sprzedaży części obiektów – pozwoli zwiększyć zasoby infrastruktury sportowej miasta, poprzez przejęcie obiektów sportowych po przeniesionym Liceum nr 2. Rozwiązanie to dodatkowo pozwoli właścicielom hotelu, na jego rozbudowanie, co zwiększy liczbę tak potrzebnych w Dębicy miejsc hotelowych oraz sal konferencyjnych, 

-przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 2 z ZS Ekonomicznych do wygaszanego obecnie Gimnazjum nr 2 przy ul. Łysogórskiej. Rozwiązanie to zwiększy możliwości rozwoju i polepszy warunki nauczania zarówno w ZS jak i w Szkole Podstawowej nr 2. rozwój Szkoły Podstawowej nr 8 – zlokalizowanej na prężnie rozwijającym się terenie Gminy Miasta Dębicy, poprzez jej rozbudowę, zwiększając atrakcyjność placówki dla dzieci i młodzieży, podobnie jak Szkoła Podstawowa nr 10, zlokalizowana na Osiedlu Kępa,

-przeznaczenie przygotowanego terenu pod budowę nowej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych na rozbudowę Szkoły im. Kwiatkowskiego oraz wybudowanie potrzebnego parkingu dla nauczycieli i rodziców tej szkoły oraz Szkoły Podstawowej nr 3, dokończenie budowy brakującego w regionie stadionu lekkoatletycznego, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 5. Lekkoatletyka – „Królowa Sportu” jest zaniedbana zarówno w naszym regionie jak i w całym kraju. Należy to zmienić, gdyż późniejsze nakłady finansowe związane z uprawianiem dyscyplin lekkoatletycznych nie są wysokie, dokończenie budowy oświetlenia na stadionie Igloopol, wg istniejącej dokumentacji, będącej w dyspozycji Urzędu Miasta,

-modernizacja istniejącego lodowiska, zlokalizowanego w obiektach sportowych Domu Sportu, które w dobrym stopniu zabezpiecza potrzeby mieszkańców, w miejsce wielomilionowej, planowanej inwestycji – rozbudowy lodowiska,budowa parkingu „z prawdziwego zdarzenia” na terenie pomiędzy Domem Kultury Kosmos, a Klubem Wisłoka, co znacząco ułatwi korzystanie z obu tych obiektów.

Po przeprowadzeniu zaproponowanych wyżej zmian Samorządy: Miejski i   Powiatowy winny przeprowadzić bilans uzyskanych korzyści i wspólnie rozdysponować wolne środki na wskazane potrzeby, pamiętając, że zarówno dębiczanie, jak i mieszkańcy powiatu dębickiego nie mieszkający w Dębicy, korzystają z całej infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej zlokalizowanej w Dębicy.

Zdaję sobie sprawę, że zaproponowane rozwiązania są dość rewolucyjne, jednak takich właśnie posunięć – racjonalnych a zarazem odważnych – wymagają nasza oświata, kultura i sport. Ze względu na niedostateczną ilość środków publicznych na rozwój szeroko rozumianej kultury i sportu uważam, że muszą być one współfinansowane ze środków prywatnych.

W naszym mieście mamy doskonałe tradycje sponsorskie takich firm jak: Igloopol, Stomil. Czerpiąc z moich doświadczeń w Igloopolu oraz z doświadczeń Pana Dyrektora Stomilu, Ignacego Lisa, sugeruję, by Miasto i Powiat zaproponowały znacząco większe zaangażowanie finansowe firm zlokalizowanych na terenie Miasta Dębica (Goodyear Sp. z o.o., Igloocar Sp. z o.o., Darco Sp. z o.o.) jak i posiadających swe siedziby w ościennych miejscowościach (Olimp Labolatories Sp. z o. o., Arkus Romet Group Sp. z o.o., Śnieżka S.A.). Zaangażowanie to polegałoby na patronowaniu imprezom kulturalno-oświatowym, partycypowaniu w kosztach utrzymania domów kultury, infrastruktury sportowej oraz bieżącym finansowaniu klubów sportowych. „Wisłoka” – klub sportowy z ponad 100-letnią tradycją, gdzie trenowali zawodnicy słynnych w Polsce i w świecie „dębickich zapasów” i piłki nożnej może i powinna być sponsorowana przez firmę Goodyear. Przyniosłoby to wymierne korzyści obu stronom – zarówno sponsorowanym, jak i sponsorom.  Igloocar będący spadkobiercą Igloopolu, może i powinien być głównym sponsorem Klubu Sportowego Igloopol, który kiedyś prowadził I-ligową drużynę piłkarską.  Proponuję by Olimp Labolatories oraz Arkus Romet sponsorowali kolarstwo, Darco np. boks, Śnieżka – hokej, jazdę figurową na lodzie.  Umowy sponsorskie dadzą klubom sportowym możliwość rozwoju i poprawy wyników, a sponsorom dostarczą reklamy oraz szacunku, uznania i wdzięczności ze strony mieszkańców, którzy docenią finansowe wsparcie ich ulubionych klubów sportowych. Takie podejście spowoduje, że wyniki sportowe ogłaszane w mediach będą autentyczną reklamą, przynoszącą wymierne korzyści. Zmniejszając wydatki na płatną reklamę w telewizji, radiu, prasie, Internecie sponsorzy uzyskają korzyści w postaci nie płatnej reklamy podczas imprez sportowych, memoriałów, zawodów. Sponsoring jest inwestycją, która z pewnością im się zwróci. Myślę, że nowe władze samorządowe powinny opracować koncepcję długoletniej współpracy ze sponsorami, uwydatnić korzyści i doprowadzić do zawarcia wspomnianych wyżej umów sponsorskich.  Szanowni Państwo! Proponuję również, by wrócić do opracowanej wcześniej, lecz niezrealizowanej koncepcji powiększenia granic miasta. Zwiększenie obszaru miejskiego i skoncentrowanie w strefie miejskiej, zlokalizowanych na w/w obszarach instytucji i zakładów produkcyjnych, podwyższy atrakcyjność inwestycyjną Miasta – w myśl zasady – „razem można więcej”.

Tak, z wielkim sukcesem, czyni Pan Prezydent Tadeusz Ferenc. Rzeszów rozrasta się, przejmując wiele przyległych miejscowości, tworząc potężny potencjał zarówno dla miasta, jak i przyłączanych gmin, stając się atrakcyjną stolicą Podkarpacia, tak dla mieszkańców, jak i inwestorów krajowych i zagranicznych. Dębica – oczywiście na miarę swoich możliwości – ma szansę powielić sukces stolicy województwa. Widocznym jest trend do osiedlania się (zwłaszcza ludzi w młodym i średnim wieku) na obrzeżach miasta, lecz poza jego granicami. Choć mieszkańcy ci często pracują w Dębicy, korzystając z miejskiej infrastruktury, w razie potrzeby ze służb ratunkowych, policji, prokuratury, sądu; ich dzieci często chodzą do dębickich żłobków, przedszkoli, szkół, korzystają z zajęć w dębickich domach kultury, klubach sportowych, choć czują się oni dębiczanami, to formalnie nimi nie są.  Zmiana granic naszego miasta wymaga globalnego i dalekosiężnego myślenia; wymaga odejścia od zaściankowości. Wymaga również – od rodzimych mieszkańców wsi, które mogą być włączone do Dębicy – rezygnacji z oddzielności, z „suwerenności”. Zapewniam Państwa, że razem zrobimy więcej, lepiej i szybciej dla dobra wszystkich mieszkańców naszego miasta, także tych „nowych”, tych którzy staną się nimi w wyniku poszerzenia granic.  Oczywistym jest, że rozwój miasta przełoży się także na rozwój powiatu. Na poszerzeniu granic Dębicy skorzystają więc także mieszkańcy miast i wsi tworzących Powiat Dębicki.

Szanowni Państwo!

Pragnę, by zaproponowane przeze mnie rozwiązania i pomysły stały się kanwą rozmów i dyskusji przedwyborczych, by po szerokich konsultacjach weszły w życie, gdyż – jestem przekonany – leżą one w interesie wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Z poważaniem

mgr Edward Brzostowski

 

Dębica, dnia 26 marca 2018 r.

 

 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.