Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizuje konkurs „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”. Jego celem jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2021r. do listopada 2022r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:
„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:

  • uczeń szkoły podstawowej,
  • uczeń szkoły ponadpodstawowej,

„Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”:

  • osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.

„Wolontariusze Ziemi Dębickiej 2022” – kategoria grupowa (przez grupę rozumie się min. 2 osoby):

  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • osoby dorosłe

              W br wprowadzona zostaje nowa kategoria grupowa, która umożliwi docenienie zaangażowania w różne działania wolontariackie większej grupy osób, np. stowarzyszenia, fundacje, szkolne kluby wolontariatu,itp. a także zaangażowanie  kilku osób w te same działania.
            O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 5 grudnia 2022 roku  w DK „Śnieżka” odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.
Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie  www.uwierzwsiebie.pl

     Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) najlepiej skan dokumentów wraz ze zdjęciem kandydata należy przesłać na adres, email: 2lo-debica@ppe.edu.pl z dopiskiem w tytule Konkurs – „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2022”.
          Dokumenty można przesłać również pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!

                                                                                Prezes Stowarzyszenia  „Uwierz w siebie”         

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.