Previous
Next
Previous
Next

Arkadiusz Kolak, kandydat na Radnego Gminy Czarna w okręgu wyborczym nr 1- prezentacja sylwetki

prelekcja37 lat, żonaty, dwójka dzieci. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Finanse i bankowość w Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie w 2001 roku. W latach 2002-2005 był słuchaczem Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Praktyk w dziedzinie ekonomii i finansów. Karierę zawodową rozpoczął w Hucie Szkła Gospodarczego najpierw jako kierownik zmianowy, a następnie specjalista ds. produkcji. Od 2006 roku związany ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości” w Krakowie, gdzie zajmując stanowisko Koordynatora Finansowego kierował pracą działu finansowego i zdobył bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania oraz zarządzania finansami wielomilionowych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Łączna wartość tych projektów przekracza 100 mln zł.
W latach 2008 -2011 Prezes Zarządu EDP Consulting Sp. z o.o., zajmującej się opracowywaniem i rozliczaniem projektów unijnych dla podmiotów publicznych i prywatnych. Od 2010 zajmuje również stanowisko Specjalisty ds. finansowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie przygotowuje i rozlicza projekty unijne.
Prowadził również zajęcia z zakresu finansów i funduszy unijnych na wyższych uczelniach, m.in. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Autor i współautor publikacji ekonomicznych , m. in. poradnika „Przedsiębiorczość akademicka – jak zacząć” (2013), artykułu „Dokąd zmierza gmina Czarna – raport zadłużenia” (2014).
Obecnie z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego i Stowarzyszenia Edukacja dla Przedsiębiorczości bierze udział w tworzeniu Programu rozwoju branży pszczelarskiej w Polsce. Projekt zakłada powstanie 3200 nowoczesnych gospodarstw pasiecznych oraz 200 pracowni pszczelarskich. Łącznie projekt ma zapewnić ponad 5000 nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, w szczególności dla ludzi młodych, absolwentów szkół i uczelni oraz osób po pięćdziesiątym roku życia, a więc grup w sposób szczególny dotkniętych bezrobociem.
W wolnych chwilach czyta powieści psychologiczne i skandynawskie kryminały. Jego pasją jest numizmatyka, kino, teatr, turystyka górska, poznawanie nowych miejsc, wycieczki motocyklowe oraz matematyka.
W gminie Czarna w obszarze jego zainteresowań znajdą się kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości, efektywnym wykorzystaniem funduszy unijnych oraz zwiększeniem możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży. Są to kwestie leżące nie tylko w zakresie jego kompetencji, ale też stanowią kluczowy czynnik wpływający na stabilny wzrost gospodarczy i zamożne życie mieszkańców.
Dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy należy stworzyć odpowiednie warunki do inwestowania i pozyskać nowych inwestorów. Każdy potencjalny inwestor powinien mieć dostęp do bezpłatnej informacji oraz podstawowych usług doradczych ze strony urzędu gminy. Aby stworzyć pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości należy zadbać o przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje, zapewnić dostęp do informacji (tzw. przyjazny urząd), prowadzić odpowiednią politykę podatkową i wspierać rozwój stowarzyszeń gospodarczych.
Niezwykle ważnym czynnikiem w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jest efektywne wykorzystanie funduszy unijnych zarówno przez samorząd gminny jak i lokalnych przedsiębiorców, rolników, czy osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Przed nami ostatnia, a zarazem największa szansa na rozwój dzięki funduszom unijnym. W najnowszym rozdaniu na lata 2014-2020 Polska uzyska z budżetu unijnego 72,9 mld euro, czyli około 300 mld zł na politykę spójności, z czego aż 60% trafi do samorządów lokalnych, a więc bezpośrednio do regionów (w obecnym okresie na lata 2007-2013 jest to jedynie 37 proc. ). Niezależnie od tych funduszy na terenach wiejskich należy zabiegać o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Aby z nich skorzystać niezbędna jest rzetelna informacja na temat dostępnych funduszy unijnych i innych możliwości zewnętrznego dofinansowania. Brak klarownych informacji i zawiłe procedury skutecznie zniechęcają przedsiębiorców zwłaszcza tych małych do ubiegania się o środki. Dlatego też ważną rolę odgrywać musi komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami i samorządem oraz realna pomoc ze strony gminy w tym zakresie. Fundusze unijne są bowiem szansą nie tylko dla władz samorządowych, ale też lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców terenów wiejskich, osób posiadających gospodarstwa rolne i ich rodzin.
Swoją wiedzę i doświadczenie Arkadiusz Kolak, jako radny zamierza wykorzystać również do przygotowania programu naprawczego gospodarki finansowej Gminy, który umożliwi wyjście ze zbyt nadmiernego zadłużenia oraz prowadzenie polityki zrównoważonego budżetu.
Ponadto dużą uwagę poświęci zagadnieniom związanym z edukacją dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk w tym zakresie położy na organizację zajęć pozaszkolnych umożliwiających rozwój osobowości, zainteresowań i zdolności dzieci, wreszcie pomoc w formie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Obszary wiejskie w sposób szczególny wymagają uwagi w tym zakresie. Dzieci mają ograniczone możliwości w zakresie rozwoju swoich zainteresowań. Brak zajęć pozaszkolnych, brak jakiejkolwiek zorganizowanej formy spędzania wolnego czasu wpływa niekorzystnie na ich rozwój i utrudnia konkurencję z rówieśnikami z dużych miast. W dobie gospodarki opartej na wiedzy zwiększanie możliwości rozwijania zdolności i doskonalenia umiejętności dzieci i młodzieży, udzielanie im wsparcia w tym zakresie ma fundamentalne znaczenie w procesie kreowania ich postaw, poglądów, wizji przyszłości i nastawienia na sukces zawodowy.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.