Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

6 mln zł dofinansowania dla Latoszyna Zdrój

29 marca w Urzędzie Gminy Dębica odbyła się konferencja prasowa, której  głównym tematem był Latoszyn Zdrój.

Podczas konferencji zostały przedstawione szczegóły umowy podpisanej 26 marca między Spółką Latoszyn Zdrój a firmą Technomex. Spółka Latoszyn  Zdrój Sp. z o.o., której 100% udziały należą do Gminy Dębica, o łącznej wartości 312 680 zł.W ramach umowy zostaną kupione i zamontowane m.in. wanny do kąpieli siarczkowych oraz sprzęt do zabiegów z zakresu rehabilitacji zdrowotnej tj.: fizjoterapia, hydroterapia, laseroterapia, krioterapia i kuracji borowinowej.   Pieniądze na ten cel zostały przekazane Spółce zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębica NR XLIII/479/2018, na mocy której Gmina Dębica  podwyższyła kapitał zakładowy Spółki. Zgodnie z umową do końca kwietnia zamontowane będzie całe wyposażenie do usług rehabilitacyjno – zdrowotnych na bazie wód siarczkowych.

Organizowana konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania logo Latoszyna Zdrój, które zostało wybrane w ramach organizowanego w listopadzie 2017 r. konkursu.  Spośród 93 propozycji nadesłanych do konkursu na projekt graficzny logo Latoszyn – Zdrój zwycięzcą okazał się Pan Jaromir Żmuda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  „Gamma sp. z o.o.”. Logo Latoszyn – Zdrój będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych, a także korespondencyjnych, w tym m.in. będzie umieszczane na materiałach, gadżetach, folderach, plakatach oraz innych drukach wydawanych przez Latoszyn – Zdrój sp. z o.o.

 

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie projektu zagospodarowania terenów w Latoszynie. Na ten cel Gmina Dębica złożyła cztery wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20114-2020 w ramach osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, merytoryczną i decyzją zarządu otrzymały dofinansowanie. W ramach projektów zostanie wybudowany trzykondygnacyjny budynek  basenu rehabilitacyjnego, budynek pijalni, tężnia solankowa, miejsce muzykoterapii – zadaszona scena z widownią, ścieżki ruchowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i parkingi. Ogólna wartość projektów to 10,7 mln zł z czego dofinansowanie wynosić będzie prawie 6,1 mln zł. Dzięki dotacji, którą udało się zdobyć, projekty zostaną zrealizowane najpóźniej w 2020 roku.

Podczas konferencji została również poruszona kwestia Zakładu Górniczego,  uruchomienie którego konieczne jest do rozpoczęcia działalności wydobywczej wód siarczkowych. Gmina Dębica na chwilę obecną posiada zawartą umowę z Ministerstwem Środowiska oraz złożony jest wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie wód zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r., wyznaczono obszar górniczy wydobycia wód oraz jest w opracowaniu plan ruchu zakładu górniczego. W przygotowaniu jest również dokumentacja pozwalająca uzyskać status Gminy Uzdrowiskowej.

Po części poświęconej Latoszynowi miała miejsce prezentacja książki „Maria Kolakowska. Moje długie życie” autorstwa Krzysztofa Czuchry. Książka powstała dzięki staraniom Gminy Dębica i opowiada o życiu najstarszej (105 lat) mieszkanki Gminy Dębica.

źródło: Urząd Gminy Dębica

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.