Pośmiertne akty mianowania i patenty oficerskie dla żołnierzy niepodległościowego podziemia

10 stycznia o godz. 12.00 w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbędzie się uroczystość wręczenia patentów oficerskich i pośmiertnych aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy rodzinom bohaterów polski podziemnej oraz podsumowanie międzywojewódzkiego konkursu „Chcieliśmy tylko wolnej Polski”.

Podczas uroczystości rodzinom bohaterów Polski Podziemnej,  którzy zostali zamordowani z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu 27 listopada 1948 zostaną wręczone patenty oficerskie oraz pośmiertne akty mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Patenty oficerskie zostaną wręczone rodzinom Władysława Ciska  i Stanisława Dydo, natomiast akty mianowania na wyższy stopień wojskowy rodzinie Majora Ludwika Marszałka i porucznika Jana Klamuta.

Podsumowanie między wojewódzkiego konkursu pod tytułem „Chcieliśmy tylko wolnej Polski” widowisko patriotyczne kolędnicze „Wigilia w okopach. Od Solidarności do współczesności” w wykonaniu grupy artystycznej SAFO w Dębicy. Na zakończenie odbędzie się spotkanie okolicznościowe.

Pośmiertnie odznaczeni zostali:

Władysław Cisek pseudonim „ROM” (1921 – 1948)  żołnierz Bazy AK w Budapeszcie, student Politechniki Budapesztański stypendysta rządu węgierskiego, student i asystent Politechniki Wrocławskiej, kierownik Wydziału Informacji Okręgu WIN Wrocław,  członek PPS

Stanisław Dydo pseudonim Steenrt” (1922-1948) dowódca plutonu dywersyjnego obwodu AK Dębica, łącznik Zarządu Okręgu Kraków, kierownik łączności wewnętrznej obszaru południowego WIN pełniący obowiązki kierownika Okręgu wWIN Wrocław, organizator siatki WIN w Poznaniu, student UJ i WWR

Ludwik Marszałek pseudonim „Zbroja” (1912- 1948) harcerz , oficer służby stałej WP, obserwator lotniczy, oficer szkoleniowe i komendanta obwodu AK Dębica, inspektor inspektoratu Mielec, kierownik rejonu Mielec Krosno WIN, kierownik wydziału propagandy okręgu Rzeszów, kierownik okręgu Wrocław WIN.

Jan Klamut pseudonim „Górski” 1913 1948 oficer obwodu AK Dębica i 27 Pułku Piechoty 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, komendant urzędu przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego oraz informator WIN w Kłodzku, student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na uroczystość w DK Śnieżka zapraszają: Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu,  Fundacja Historia – Pamięć -Edukacja we Wrocławiu oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Tarnów Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy.

Podsumowanie Międzywojewódzkiego konkursu „Chcieliśmy tylko wolnej Polski” odbywa się  pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego,  Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Dolnośląskiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Podziel się z innymi
0Shares
0 0 0