Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Pilzno. Kończą Rzemieślniczą Szkołę Ci sami ale jednak inni…- o absolwentach refleksji kilka…

16KOAbsolwenci gimnazjum przychodząc do naszej szkoły po raz pierwszy, nie mają jeszcze skrystalizowanych planów życiowych . Zastanawiają się nad wyborem zawodu, który byłby realizacją ich pasji i zamiłowań. W wielu przypadkach pomagamy niezdecydowanym podjąć decyzję.„Chcę i nie chcę”- tak najprościej można wyjaśnić czym jest ambiwalentna
postawa wobec zmiany związanej z wejściem młodego człowieka w dorosłe życie. Nasi uczniowie przychodząc do nas uzyskują status „pracownika młodocianego” i podpisują umowy o pracę ze swoimi wybranymi pracodawcami. Podejmując pracę dydaktyczno-wychowawczą z młodzieżą, od I klasy szkoła stara się, aby w ciągu 3 lat przebywania dokonać pozytywnych zmian w osobowości uczniów zarówno pod kątem intelektualnym jak i zawodowym. Dziś opuszczający szkołę absolwenci to nie ci sami ludzie, którzy do nas przyszli . Szkoła w umiejętny sposób wpłynęła na ich metamorfozę zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. Zaszczepiliśmy im bakcyla poznawania świata poprzez udział w wycieczkach zagranicznych jak i krajowych. Mieli możliwość porównania organizacji pracy w zakładach w kraju i za granicą. Poznali piękne stolice i miasta europejskie oraz zwyczaje i tradycje tamtejszej ludności. Popatrzyli na świat i Europę oczami prawdziwego młodego Europejczyka. Integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego jest rozwijanie u młodych ludzi odpowiedzialności obywatelskiej oraz poczucia przynależności do społeczności polskiej i tej regionalnej. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu szkoła zapewnia uczniom udział w ciekawych projektach edukacyjnych, takich jak „Wzmacnianie aktywności obywatelskiej młodzieży”, „Edukacja prawna- prawo cywilne”, „Szkoła Dialogu”, „Bądź z natury ekologiem”, „Mam Haka na Raka”. Uczniowie odwiedzają ciekawe miejsca znane im tylko z telewizji. Jako widzowie uczestniczyli w rozprawach sądowych, zwiedzili Pałac Prezydencki i Sejm RP. Odwiedzili Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie , podopiecznych DPS w Parkoszu. Angażują się w liczne uroczystości szkolne i środowiskowe kształtując tym samym poczucie wspólnoty szkolnej oraz regionalnej. Istotnym elementem poszerzania horyzontów myślowych oraz budowania uniwersalnego systemu wartości są liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy nie tylko dzielą się swoją wiedzą, ale także mogą się stać dla młodzieży wzorami do naśladowania, a takich nam w dzisiejszym świecie niestety brakuje. W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość rozwoju własnych pasji i zainteresowań. Stwarzamy ku temu odpowiednie warunki oraz służymy wszechstronną pomocą . To u nas swój talent muzyczny rozwinęła Justyna Tworek, Anna Kociszewska, Dominika Kukla, Izabela Loś, Mateusz Fedak i Norbert Zagórski, którzy uczestniczyli w zajęciach wokalnych. Wielbiciele tańca chodzą na zajęcia taneczne, a pasjonaci sportu rozwijają tężyznę fizyczną na zajęciach sportowo- rekreacyjnych. Młodzież uczęszczająca do RZSZ w Pilźnie pochodzi w większości z obszarów wiejskich i niestety rzadko korzysta z dóbr kultury. Szkoła stara się im to zrekompensować poprzez organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeum. Dąży do rozwoju wrażliwości estetycznej i potrzeby korzystania z kultury w pełnym tego słowa znaczeniu. Motywuje uczniów do udziału w konkursach artystycznych, wokalnych i sportowych. To nie tylko ukazywanie alternatywy pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego. To także pobudzanie uczniów do większej aktywności, uporu w pracy nad sobą, zdrowej rywalizacji i dobrej kulturalnej zabawy. A w różnorodnych konkursach i zawodach pomimo swej niedługiej działalności osiągnęliśmy sporo. Warto wspomnieć chociażby o sukcesach naszych fryzjerów: Sylwii Molek , Mateusza Fedaka i Szymona Czai. Takie sukcesy cieszą nas wszystkich i motywują do dalszych działań, a dla innych uczniów są inspiracją, że w życiu można wiele osiągnąć, jeśli tylko uwierzy się we własne możliwości i spotka na swej drodze życzliwych, kompetentnych ludzi. Sukcesem na arenie zawodowej mogą się pochwalić również adepci sztuki kulinarnej i samochodowej. Wysoki poziom zaprezentowały również nasze uczennice na konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Najlepsza z nich Żaneta Konica zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego. Człowiek nie byłby w pełni człowiekiem, gdyby nie zauważał potrzeb innych. Taką postawę staramy się zaszczepić w naszych wychowankach, mając nadzieję, że zaowocuje ona w ich dorosłym życiu. W związku z tym w ramach szkolnego wolontariatu angażujemy się w wiele cyklicznych przedsięwzięć jak WOŚP, Góra Grosza, czy sprzedaż cegiełek fundacji „Pomóż i Ty”. Prężnie działa szkolny klub HDK oraz grupa SOS POMAGAMY. Społeczność szkolna na miarę swoich możliwości wspiera Dom Dziecka „HANKA”, Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Udział w akcji charytatywnej to wspaniała lekcja empatii i większej wrażliwości na potrzeby innych. Pracując nad szlifowaniem brylantu, jakim jest młode pokolenie, nie sposób nie wspomnieć o wielkiej roli pracodawców. To oni oprócz nauczycieli i wychowawców stanowią doskonały przykład i wzorzec do naśladowania. Uczą młodzież pozytywnych zachowań i dyscypliny pracy. Nie bez znaczenia jest ich duże zaangażowanie i wysiłek włożony w opanowanie umiejętności zawodowych, co niejednokrotnie przyczynia się do osiągnięć w konkursach. Często zastępują im rodziców i pomagają im wspólnie ze szkoła rozwiązać ich problemy życiowe. Na uwagę zasługuje też współpraca szkoły z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie – organem prowadzącym szkołę, który akceptuje wszystkie zaplanowane nasze działania i pomaga w ich realizacji. Zbliżające się zakończenie roku szkolnego i opuszczenie murów szkoły przez kolejną grupę absolwentów stało się asumptem do w/w rozważań. Będziemy wręczać dyplomy ukończenia szkoły tym samym uczniom, których witaliśmy w I klasie, ale jednak innym- przemienionym, którzy przeszli często zupełną metamorfozę wewnętrzną i zewnętrzną. Stali się pełnowartościowymi obywatelami, dostrzegając w sobie wielkie zmiany na lepsze. Zmiany te są zauważane także przez ich bliskich i otoczenie. Dyrektor Szkoły oraz Grono Pedagogiczne czują się spełnieni w swoim powołaniu, a wspólne efekty pracy stanowią wartość dodaną naszej szkoły.
Opracowały: Anna Smołucha- Dyrektor Szkoły,Danuta Wójcik-nauczyciel języka polskiego.

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.