Previous
Next

Święcenia biskupie ks. Leszka Leszkiewicza

biskupKs. Leszek Leszkiewicz został wyświęcony na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Uroczystości z udziałem gości z kraju i zagranicy odbyły się 6 lutego w bazylice katedralnej w Tarnowie. Mszy św. przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. 
„Biskup spełni swoją misję, jeżeli będzie człowiekiem Bożym, oddanym bez reszty Chrystusowi i sprawie, dla której On przyszedł na ziemię” – powiedział Metropolita Krakowski. Nawiązując do Roku Miłosierdzia kard. Dziwisz powiedział nowemu Biskupowi pomocniczemu diecezji tarnowskiej, by był dobrym Samarytaninem dla wszystkich, których spotka na drodze swojej służby – dla poranionych, rozbitych duchowo, dla szukających motywów życia i nadziei. „Niech Ci towarzyszy i niech cię umacnia wstawiennictwo św. Jana Pawła II. On był cały dla Boga, dla Maryi i dla Kościoła. Bądź podobnie cały dla Boga, Kościoła i człowieka” – powiedział kard. Dziwisz. Metropolita Krakowski podkreślił, że „w świecie naznaczonym pokusą sekularyzmu, urządzania sobie życia bez Boga, biskup powinien być szczególnym świadkiem Boga. Ponadto powinien uczyć i przekonywać, że Bóg nie jest zagrożeniem dla ludzkiej wolności” – dodał kardynał. Metropolita Krakowski zauważył, że w kapłańskiej biografii ks. Leszka Leszkiewicza uderza jego pasja misyjna. Kard. Dziwisz podziękował też Kościołowi tarnowskiemu za jego zaangażowanie misyjne.
Konsekratorem był biskup tarnowski Andrzej Jeż, a współkonsekratorami bp Wiesław Lechowicz i bp Stanisław Salaterski.
„Kościół otacza Cię żarliwą modlitwą, abyś wpatrzony w naszego Pana Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, naśladował Go w miłości i oddaniu siebie do końca. Prosimy Boga Ojca, abyś przyjmując świętą konsekrację, którą umożliwia papieska nominacja, mógł „In Gaudio Evangelii” – „W radości Ewangelii” – owocnie służył Kościołowi na chwałę Trójjedynego Boga i ku pożytkowi ludu Bożego” – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż.
W uroczystości święceń biskupich uczestniczyli rodzice nowego Biskupa oraz rodzina. Do Tarnowa przyjechało ponad dwudziestu biskupów, m.in.: Nuncjusz Apostolski w Polsce – arcybiskup Celestino Migliore, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski – bp Artur Miziński. Ponadto obecni byli: abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski, abp Henryk Nowacki – nuncjusz apostolski w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii, a także inni biskupi z Polski.
Licznie zgromadzili się w katedrze kapłani, siostry zakonne oraz wspólnota tarnowskiego Seminarium.
Osoby zaangażowane w misyjną działalność Kościoła również brały udział w uroczystości święceń biskupich ks. Leszka Leszkiewicza. Do Tarnowa przyjechał m.in. ojciec Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji KEP ds. Misji, a także byli misjonarze.
Ponadto w uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, rektorzy i pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz wierni z całej diecezji tarnowskiej.
Głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, przewodniczenie uroczystościom w parafiach – takie m.in. wyzwania stoją przed nowym biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej Leszkiem Leszkiewiczem. Biskup tarnowski Andrzej Jeż zapowiada, że zadaniem nowego biskupa będzie też troska o misjonarzy i kapłanów pracujących poza diecezją. Z nowym biskupem będzie można spotkać się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ale większość czasu spędzi m.in. odwiedzając parafie.
„Mogę zapewnić biskupa Leszka, że podobnie jak inni biskupi będzie rozpoczynał dzień o 5.30 a kończył koło północy. Takie jest dziś życie biskupa, ale znając jego gorliwość i otwartość w stosunku do wiernych nie będzie to dla niego przeciążenie” – powiedział bp Jeż.
Z okazji święceń biskupich bp Leszek Leszkiewicz otrzymał wiele listów gratulacyjnych od kardynałów i biskupów, Prymasa Polski, Przewodniczącego KEP, a także Prezydenta RP i Pani Premier.
Na zakończenie uroczystości biskup Leszek podziękował wszystkim za modlitwę, wsparcie i udział w uroczystościach. – „Wszystko cokolwiek mam i co osiągnąłem jest dzięki Kościołowi” – mówił bp Leszkiewicz. „Nie wiem dlaczego Bogu spodobało się mnie wybrać, ufam, że potrafię odpowiedzieć na Boży wybór, powołanie i proszę Boga, by dał mi łaskę, bym sam dobrze zrozumiał Ewangelię, bym się nią cieszył i bym miał łaskę trafiać ze słowem Chrystusa do ludzi. Jemu zawierzam życie i posługiwanie” – powiedział bp Leszkiewicz.
Bp Leszek Leszkiewicz urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.
Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum” w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełnił urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.
Załączniki
Mp3 mówi biskup tarnowski Andrzej Jeż
Mp3 mówi bp Leszek Leszkiewicz
Fragment homilii kardynała Stanisława Dziwisza.
Sakrament święceń bierze swój początek z Ostatniej Wieczerzy, jaką spożył Jezus Chrystus ze swoimi Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek. W czasie tej wieczerzy paschalnej Chrystus pozostawił uczniom rodzaj testamentu, jakim były słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Eucharystii, której szafarzami są biskupi i kapłani. Dlatego też sakramentu święceń udziela się w czasie Eucharystii, po Liturgii Słowa, a przed Liturgią Eucharystyczną.
Każdy kapłan i biskup jest powołany do potrójnej misji w Kościele: kapłańskiej, nauczycielskiej i pasterskiej. Biskupi mają za zadanie kierować powierzonym sobie ludem Bożym i służyć mu.
Sens posługi kapłanów i biskupów dobrze oddaje łacińskie słowo pontifex. Oznacza ono arcykapłana, ale w dosłownym tłumaczeniu mówi o tym, który buduje mosty. A właśnie kimś takim jest biskup, który mocą otrzymanych święceń ma pośredniczyć pomiędzy Bogiem a ludźmi, składać Bogu ofiary, zanosząc do Niego modlitwy, ale również reprezentować Go na ziemi wobec Jego ludu.
Obrzęd święceń biskupich
Po odczytaniu Ewangelii następuje obrzęd święceń biskupich. Rozpoczyna je Hymn do Ducha Świętego. Następnie biskup nominat, w asyście dwóch prezbiterów, zwraca się i skłania w stronę głównego szafarza bp. Andrzeja Jeża. Jeden z towarzyszących biskupowi nominatowi kapłanów zwraca się do głównego szafarza święceń z prośbą o udzielenie święceń biskupich nominatowi. Następnie Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczytuje nominację Stolicy Apostolskiej.
Po odczytaniu dokumentu wszyscy odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Po tych słowach rozpoczyna się homilia. – Ciąg dalszy obrzędów święceń ma miejsce po homilii. Następuje wtedy przyrzeczenie biskupa nominata, w którym zobowiązuje się do dochowania wiary i wypełnienia powierzonego mu urzędu posługiwania.
W dalszej części uroczystości biskupi konsekratorzy udają się na miejsca przed ołtarzem, a biskup nominat na stopnie przed ołtarzem. Następuje dialog głównego szafarza z nominatem i przyrzeczenie. Wszyscy klękają, a nominat pada na twarz, schola śpiewa Litanię do Wszystkich Świętych. Po odśpiewaniu litanii wstaje tylko główny szafarz święceń i z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę. Diakon wzywa do powstania. Zaprasza się wszystkich biskupów, by podeszli do głównego szafarza święceń. Po tym następuje nałożenie rąk i modlitwa święceń. – Nałożenie rąk jest znakiem daru Ducha Świętego, który uwidacznia fakt, że posługa wywodzi się z objawienia Chrystusa i przypomina Kościołowi źródło misji.
Po uroczystej modlitwie święceń, do której w najważniejszym miejscu dołączają wszyscy biskupi, ma miejsce namaszczenie głowy nowego biskupa oraz przekazanie księgi Ewangelii i insygniów. Namaszczenie głowy oznacza udział biskupa w kapłaństwie Chrystusa, nałożenie pierścienia to znak zaślubin z Kościołem, nałożenie mitry przypomina o obowiązku dążenia do świętości, wręczenie pastorału jest znakiem przekazania urzędu pasterskiego. Obrzęd święceń biskupich kończy się przekazaniem pocałunku pokoju.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.