Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Przy nieodpowiedniej ilości personelu medycznego ryzyko błędu wzrasta

Polska służba zdrowia już od dobrych kilku lat boryka się brakami personelu – w niektórych szpitalach sytuacja jest na tyle poważna, że dochodzi do ograniczania liczby przyjęć pacjentów, czy nawet likwidacji oddziałów. Nie mniejsze problemy mają zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, czy przychodnie specjalistyczne. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest masowa emigracja zarobkowa lekarzy, pielęgniarek, położnych, czy innych pracowników służby zdrowia. W polskich szpitalach niechlubnym standardem stała się minimalna obsada personelu szpitalnego, nie raz pracującego na kilku różnych etatach. W takich warunkach naprawdę nietrudno o popełnienie błędu, który może kosztować pacjenta zdrowie i życie.

Zaniedbanie badania KTG – poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia dziecka

Niedobór personelu medycznego jest szczególnie niebezpieczny dla pacjentów hospitalizowanych, wymagających stałego monitorowania – a do takich właśnie zalicza się rodzącą kobietę. Przeoczenie przez położne, czy lekarzy niepokojących objawów podczas porodu może spowodować nieodwracalne uszkodzenia zarówno w organizmie matki, jak i dziecka. Dlatego podczas porodu ważna jest nie tylko sama obserwacja, ale również wykonywanie odpowiednich badań – przede wszystkim KTG. Pozwala ono śledzić czynność serca dziecka oraz skurcze mięśnia macicy. Dzięki temu można skutecznie, a przede wszystkim odpowiednio wcześnie, zdiagnozować objawy niedotlenienia dziecka. Jest to częste i niezwykle niebezpieczne schorzenie najczęściej pojawiające się w okresie przedłużającego się porodu, polegające na niedostarczaniu do organizmu dziecka odpowiedniej ilości tlenu, a w konsekwencji do stopniowego uszkadzania układu nerwowego. W przypadku, gdy stan ten przedłuża się może dojść do porażenia czterokończynowego, a nawet śmierci. Stąd też jeżeli personel oddziału położniczego zaniedba wykonanie KTG naraża dziecko na niezwykle poważne niebezpieczeństwo. Jednak, czy samo zaniedbanie wykonania badania może zostać uznane za błąd w sztuce medycznej? Zwłaszcza jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od personelu, jak np. brak odpowiedniej ilości lekarzy podczas dyżuru?

Zaniedbanie to też błąd w sztuce medycznej

Najczęściej z pojęciem „błąd w sztuce medycznej” kojarzy się tylko aktywne działanie lekarza, ewentualnie innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń medycznych, np. podanie błędnej dawki leku, czy postawienie niewłaściwej diagnozy. Tymczasem z prawnego punktu widzenia za błąd w sztuce medycznej może zostać uznane także zawinione zaniechanie – przykładowo niewykonanie badania KTG. Takie okoliczności jak brak personelu nie mają tu znaczenia – co najwyżej mogą dodatkowo obciążyć szpital, w którym doszło do zaniechania. Stąd też jeżeli w jego wyniku doszło do powstania szkody na zdrowiu dziecka rodzice mogą wnieść do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny . Co prawda jego skonstruowanie, jak i przeprowadzenie procesu nie jest łatwe, jednak z pomocą dobrego prawnika szanse wygranej są duże.

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.