Previous
Next
Previous
Next

List Stanisława Jarosza do Zarządu LKS Rzemieślnik Taurus Pilzno

Zarząd

Ludowego Klubu Sportowego

RZEMIEŚLNIK TAURUS w Pilźnie

ul. Legionów 30

39-220 Pilzno

Szanowni Państwo,

Działając jako Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Spółki z o. o. z siedzibą w Pilźnie, to jest podmiotu będącego głównym sponsorem LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS w Pilźnie, niniejszym pismem zwracam się z uprzejmym acz stanowczym wnioskiem, dotyczącym wyglądu nowej elewacji stadionu klubowego.

Jako główny sponsor Klubu, odpowiedzialny za połowę jego rocznego budżetu, czuję się zaniepokojony i zdziwiony zaistniałą sytuacją. Nazwa LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS w Pilźnie od wielu już lat figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlaczego zatem pominięto człon zawierający nazwę sponsora tytularnego? Nie oczekuję (choć pewnie mógłbym), że na ścianie frontowej budynku znajdzie się logo TAURUS, ale celowe pominięcie części nazwy Klubu, odczytuję jako działanie świadome i zamierzone.

Pozwolę sobie przypomnieć, że w roku 1997 grupa zapaleńców – rzemieślników i przedsiębiorców pilźnieńskich, wybudowała „od zera” nowy budynek klubowy z zadaszonymi trybunami na 700 miejsc. Własnym staraniem i przy ogromnym zaangażowaniu finansowym oraz poparciu ówczesnego Burmistrza Pilzna – Pana Zygmunta Pieczonki, zbudowaliśmy ten budynek w czynie społecznym. Warto przypomnieć nazwiska rzemieślników i nazwy Firm, którym zawdzięczamy obecny kształt obiektu oraz poziom sportowy drużyn piłkarskich. Wśród najbardziej zaangażowanych wymienić należy zatem: Firmę MET-CHEM Panów Andrzeja i Wojciecha Świerczków, AKPIL Pana Kazimierza Anioła, LIMBA Pana Aleksandra Sasa, ABPOL Pana Andrzeja Brzeskiego, DREWMET Pana Ryszarda Chłopka, Panów Roberta Zacharę, Tadeusza Pieczonkę, Zenona Pieczonkę, Marka Fularę, Leszka Cichowskiego, Andrzeja Garbosia i wielu, wielu innych ludzi dobrej woli. Skromnie dodam także, iż znaczącym inwestorem była należąca do mnie Firma TAURUS. Ówczesnemu Ministrowi – Panu Dębskiemu nasz Klub zawdzięcza 700 krzesełek na trybunie głównej. Sądzę, że warto pamiętać jak wielu osobom zawdzięczamy dzisiejszą pozycję organizacyjną i sportową LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS w Pilźnie.

Gotowy i funkcjonujący obiekt przekazany został Urzędowi Miejskiemu w Pilźnie, po to by mógł służyć jak największej liczbie mieszkańców miasta i gminy. Wartość przekazanego przez rzemieślników majątku, znacząco przekracza kwotę miliona złotych (według obecnych realiów). Jest to zatem jeden z najwartościowszych składników mienia naszej gminy a z całą pewnością jeden z największych.

Trudno nie docenić corocznych nakładów Urzędu Miasta, związanych z utrzymaniem obiektu. Mając jednak na uwadze społeczne znaczenie działalności szkoleniowej i wychowawczej, jaką prowadzi Klub, nie wyobrażam sobie aby mogło być inaczej. Dzisiejszy LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS to sześć drużyn piłkarskich oraz grono ponad 200 młodych ludzi, z zaangażowaniem trenujących w drużynach dziecięcych i młodzieżowych. To bodaj największy nasz sukces i nadzieja na przyszłość.

Nie sposób oczywiście nie docenić obecnego zakresu prac związanych z odnowieniem elewacji naszego stadionu. Ale równocześnie jako główny i tytularny sponsor, nie mogę pominąć kwestii błędnie namalowanej nazwy Klubu, co przy wartości poniesionych nakładów remontowych, wydaje się być zdumiewające. Nie sądzę, aby członkom Zarządu LKS RZEMIESLNIK TAURUS w Pilźnie trzeba było przypominać, że RZEMIEŚLNIK PILZNO po prostu nie istnieje. Przy ulicy Legionów 30 znajduje się albo Stadion Miejski w Pilźnie albo stadion: LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS w Pilźnie. Inne oznakowanie obiektu jest nieprawidłowe i mylące, zwłaszcza w kontekście tablicy nad bramą stadionową, która zawiera pełną i prawidłową nazwę.

W tym miejscu zmuszony jestem przypomnieć, że od wielu lat Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o. o. pozostaje największym sponsorem naszego Klubu, odpowiadając za blisko połowę budżetu rocznego. Człon „TAURUS” dodany został do dotychczasowej nazwy RZEMIEŚLNIK Pilzno ponad 14 lat temu (!) a zatem zgodnie ze Statutem oraz wpisem do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, Klub funkcjonuje pod nazwą: LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS w Pilźnie. Prawidłowe oznakowanie stadionu, nie jest zatem kwestią osobistych ambicji kogokolwiek, tylko obowiązującego stanu prawnego.

Oczywiście w tym miejscu pojawia się druga kwestia, sądzę iż nie mniej istotna, zaś z punktu widzenia Firmy którą reprezentuję i jestem właścicielem – wręcz kluczowa. Myślę bowiem, że bez trudu wyliczyć można łączną wartość środków pieniężnych przekazanych Klubowi przez Firmę TAURUS. Pisząc niniejsze pismo, domyślam się jedynie, że wartość ta oscyluje w przedziale 2-3 miliony złotych. Mojego osobistego zaangażowania w sprawy klubowe nie będę przypominał, ponieważ po prostu nie wypada.

Z biznesowego punktu widzenia kwoty przekazane przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o. o. stanowią bardzo wymierną wartość. To koszt trzech nowych, dużych barów autostradowych. Zaangażowanie w LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS, tłumaczę sobie jednak społeczną odpowiedzialnością biznesu, to jest skromnym wkładem moim oraz pracowników Firmy na rzecz lokalnej społeczności, której wszyscy czujemy się częścią. Nie ukrywam, że zaangażowanie finansowe TAURUSA, to również moja osobista odpowiedzialność za Klub, który przed laty stworzyliśmy z grupą podobnych mi zapaleńców oraz miłość do sportu, zwłaszcza zaś piłki nożnej.

W zamian nie oczekuję uznania, oklasków czy nagród. Oczekuję natomiast rzetelnego traktowania mojej Firmy oraz respektowania zasad, które wspólnie ustaliliśmy wiele lat temu.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o niezwłoczne przedstawienie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Pragnę zapytać, dlaczego człon TAURUS nie znalazł się w nazwie Klubu, namalowanej na wyremontowanej elewacji. Nie domagam się – co należy podkreślić logotypu należącej do mnie Firmy. Domagam się natomiast wpisania pełnej i prawidłowej nazwy Klubu (co nawet obecnie jest jeszcze możliwe w sposób akceptowalny od strony estetycznej).

Trudno jest przyjąć do wiadomości, że mamy do czynienia wyłącznie z omyłką. Przy wartości prac oraz skali przedsięwzięcia, nie wyobrażam sobie, abyśmy mieli do czynienia z niedopatrzeniem inwestora lub Zarządu Klubu. W tych warunkach, jako największy sponsor LKS RZEMIEŚLNIK TAURUS w Pilźnie, swoje dalsze zaangażowanie finansowe uzależniam od Państwa wyjaśnień. Nie ukrywam, że rozważam wycofanie pomocy materialnej dla Klubu i jakkolwiek jako jeden z jego założycieli uczyniłbym to z ciężkim sercem, to z biznesowego punktu widzenia, taka decyzja byłaby w pełni uzasadniona. Jeżeli Zarząd Klubu oraz władze miejskie, mają inny pomysł na funkcjonowanie pilźnieńskiego sportu, bądź też udało się pozyskać innego sponsora strategicznego bądź darczyńcę, to decyzję Zarządu Klubu przyjmę ze zrozumieniem.

Sądzę, że poruszoną kwestię należy niezwłocznie wyjaśnić. Uprzejmie proszę zatem o możliwie szybką odpowiedź.

Z poważaniem

 

Stanisław Jarosz

Prezes Zarządu Taurus sp.z o.o.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.