Previous
Next
Previous
Next

Chcą sesji nadzwyczajnej w powiecie.

Bielawa13
Władysław Bielawa starosta powiatu dębickiego

Grupa siedmiu radnych Rady Powiatu zwróciła się do Tadeusza Łoś – Kamińskiego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady. Wśród zaproszonych gości mają znaleźć się dębiccy przedsiębiorcy, których do białej gorączki doprowadzają ograniczenia tonażowe na drogach powiatowych. Chcą też zapytać starostę Władysława Bielawę co zrobił aby ocalić most kolejowy.
„My, niżej podpisani, Radni Rady Powiatu Dębickiego, działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2013r poz.595 z późn. zm.), wnosimy o niezwłoczne zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu, której celem będzie wypracowanie stanowiska Rady Powiatu w przedmiocie:
– stanu przygotowania dróg powiatowych do przewozów towarowych samochodami o dużym tonażu,
– stan przygotowania dróg powiatowych do przejazdów samochodów o dużych tonażach ze zjazdów z autostrady A4 na drogi krajowe, powiatowe i gminne.
– udrożnienia komunikacji na drogach powiatowych związanych z ograniczeniem tonażu.
Konieczność zwołania Sesji Nadzwyczajnej uzasadniona jest potrzebą uzyskania informacji przedstawicieli Starostwa powiatowego nt. wprowadzenia ograniczenia ruchu samochodów o dużym tonażu na drogach powiatowych, które uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz przewoźników oraz wypracowanie sposobu rozwiązania tego problemu” – czytamy w  piśmie, które zostało skierowane do przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Łoś-Kamińskiego.  Pod wnioskiem podpisali się: Zygmunt Żabicki, Ferdynand Bugno, Adam Dymiński, Andrzej Trzecia, Agnieszka Żurek, Krzysztof Lipczyński i Robert Krupa.
Podczas sesji będzie podjęta próba powołania a zespołu ds. analizy i programu przystosowania dróg powiatowych do ruchu taboru ciężkiego. W jej skład mają wejść przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorcy.
Chodzi o to,  że wielu przedsiębiorców do białej gorączki doprowadzają coraz to nowe ograniczenia tonażu samochodów które poruszają się po drogach powiatowych – mówi Krzysztof Lipczyński. Część z nich otwarcie zapowiada, że przeniesie swoje siedziby poza nasz powiat a to tylko spowoduje straty dla samorządów do których spływają podatki oraz opłaty za środki transportu. Tak dalej się nie da funkcjonować.
„W związku z ciągłymi problemami związanymi z poruszaniem się po drogach powiatowych samochodów ciężarowych i wprowadzaniem przez administratora tych dróg w sposób ciągły i uciążliwy dla użytkowników ograniczeń tonażowych, zachodzi konieczność powołania zespołu który dokładnie przeanalizuje powody występujących problemów, oraz możliwości ich rozwiązania. Sieć dróg powiatowych powinna pozwalać na bezproblemowe poruszanie po nich samochodów ciężarowych obsługujących przedsiębiorstwa mające swoje siedziby na terenie powiaty dębickiego.
Ponadto istnieje realna obawa że po otwarciu budowanego odcinka autostrady oraz uruchomieniu zjazdów z tej autostrady nastąpi wprowadzenie przez ZDP ograniczeń tonażowych na drogach powiatowych odbierających ruch samochodów ciężarowych zjeżdżających z autostrady na terenie powiaty dębickiego. Prace powołanego zespołu mają wskazać niezbędne kierunki działań wszystkich odpowiedzialnych służb, pozwalające zapobiec dotychczasowym działaniom administratora dróg powiatowych na terenie powiatu dębickiego.” – czytamy w uzasadnieniu wniosku o powołanie zespołu ds. analizy i programu przystosowania dróg powiatowych do ruchu taboru ciężkiego
Podczas sesji mam być też zadane pytanie skierowane do starosty Władysława Bielawy co zrobił w sprawie mostu żelaznego na Wisłoce.
Jesienią ubiegłego roku na antenie  Polsat-u Władysław Bielawa zadeklarował, że uczyni wszystko aby uratować most przed rozbiórką – mówi Lipczyński. Chcemy aby powiedział nam co zrobił w tej sprawie.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.