Previous
Next
Previous
Next

Radni gminy Dębica dokonali analizy systemu gospodarki odpadami za 2013 r.

PGO z lotu ptakaPodczas posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy Dębica w dniu 15 lipca br. dokonana została szczegółowa analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy za 2013 r. Obserwacji poddano zarówno parametry finansowe, jak również wskaźniki związane z zagospodarowaniem odpadów.
Z analizy wynika, że od momentu wdrożenia ustawy „śmieciowej” wzrosła ilość odpadów zbieranych selektywnie – na chwilę obecną jest to 29,55 % wszystkich zebranych odpadów. Spadła natomiast ilość odpadów zmieszanych, na co wpływ miał selektywny odbiór bioodpadów i zmniejszenie ilości tego typu frakcji w strumieniu odpadów zmieszanych. Przed wdrożeniem systemu ponad 13 % odpadów trafiało na składowisko, po pół roku działania systemu, osiągnięto poziom 0,4 %.
Gmina osiągnęła wszystkie wskaźniki właściwego gospodarowania odpadami, zarówno te dotyczące ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, jak również osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
W sumie w 2013 r. na terenie gminy zebrano 3568,80 ton odpadów komunalnych pochodzących z 5256 gospodarstw domowych oraz z 203 firm i instytucji.
Z analizy wynika także, że 98 % mieszkańców zdeklarowało zbieranie odpadów w sposób selektywny, za co ponoszą koszty w wysokości 4,70 zł/ os. Niecałe 2 % zbiera nieselektywnie, ponosząc z tego tytułu podwyższoną opłatę 9,40 zł / os. Dla porównania, jak podaje dziennik „Rzeczpospolita” średnia krajowa stawka opłaty za odbiór odpadów segregowanych wynosiła 9,07 zł i niesegregowanych 14,56 zł. Gminne stawki są zatem niższe od krajowych średnio o 48 % w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 35 % gdy odpady są zbierane nieselektywnie.
Dopłatą dla rodzin wielodzietnych objętych jest 3 % mieszkańców (dokładnie 485 rodzin).
Najczęściej wybieraną formą zapłaty były przelewy bankowe – 52 % gospodarstw. Pozostała część osób regulowała płatności w kasie urzędu. Od 1 stycznia br. poprzez inkasentów, uiszczało opłatę 15 % mieszkańców, o tyle też spadła liczba osób wpłacających opłatę w kasie urzędu.
Liczba dłużników za 2013 r. (wg. stanu na 30 czerwca 2013 r.) wyniosła 89. Zalegają oni gminie na łączną kwotę 5,9 tys. zł. Kwota ta uszczupla budżet systemu gospodarowania odpadami o 1 procent. Jak wynika z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, co piąty dłużnik opłaty śmieciowej korzysta z pomocy społecznej gminy.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.