Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Sesja Rady Gminy Dębica

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przedstawienie porządku  obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – na wniosek LERG Spółka Akcyjna w Pustkowie-Osiedlu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzeźnicy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębica w 2015 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Dębica.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Dębica na rok 2015”,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Dębica na rok 2015”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy.
 16. Informacja o realizacji wniosków z sesji z 27 stycznia.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębica

Piotr Żybura

źródło: Urząd Gminy  w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.