Previous
Next
Previous
Next

Zmiany w przepisach- świadczenie dla opiekunów

Od stycznia 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany nie tylko osobom, które zrezygnują z zatrudnienia ale również tym, które nie podejmują zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (w praktyce równoznaczne jest to ze złożeniem oświadczenia o niepodejmowaniu zatrudnienia i wyrejestrowaniu się z Powiatowego Urzędu Pracy).
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem dla  osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Świadczenie przysługuje również małżonkom.
WAŻNE
Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii prostej (czyli osób pochodzących jedna od drugiej – rozróżnia się tu linię wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd. oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków), rodzeństwa ( w omawianym przypadku chodzi o brata lub siostrę osoby niepełnosprawnej). Specjalnego zasiłku opiekuńczego nie otrzyma więc np. synowa opiekująca się niepełnosprawna teściową czy siostrzenica opiekująca się niepełnosprawnym wujkiem czy ciotką.
Świadczenie może być przyznane tylko wówczas gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł.
W przypadku gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
– rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego
– małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr telefonu 14 6803334,w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, pokój 9 lub na stronie www.gopsdebica.pl
 źródło: Urząd Gminy w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.