Previous
Next
Previous
Next

13 marca w piątek sesja Rady Miejskiej w Dębicy

06 fot. Tomasz Soleckiw sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się  V sesja Rady Miejskiej w Dębicy.
Porządek obrad :
I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2015 r.
2.Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.
3.Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Dębica
4.Współpracy z miastem Nahai (Chińska Republika Ludowa).
5.Zmiany uchwały Nr XXX/347/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2013 r. z późn. zm. w sprawie podziału Gminy Miasto Dębica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6.Utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Dębica.
7.Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica.
8.Terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.Powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Dębica z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z tereny Gminy Miasta Dębica.
10.Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.
11.Określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Dębica na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica.
12.Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2015 r.”
13.Ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Dębicy.
14.Ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica.
15.Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2015-2017.
III.Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli
IV.Interpelacje radnych
V.Zapytania radnych i wolne wnioski
VI.Sprawy różne
VII.Zamknięcie sesji.
 
Otrzymują :
1.Radni Rady Miejskiej – wszyscy.
Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594z późn. zm.)
2.Przewodniczący Rad Osiedlowych – wszyscy.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
 

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.