Previous
Next

Zaproszenie na Sesje Rady Gminy w ŻYRAKOWIE

Zaproszenie na  Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 roku (wtorek) o godz. 800 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żyraków
b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, dodatkowo zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym – zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żyraków
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
d) likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żyrakowie” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie” i nadania jej statutu
e) zmiany uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Żyraków
f) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania
5. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
herb

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.