Previous
Next

Diecezjalny Serwis Informacyjny Ogólnopolskie sympozjum o liturgii w Tarnowie

MszawkaplicyWSDOk. siedemdziesięciu liturgistów z całej Polski przybędzie na tarnowskie sympozjum poświęcone liturgii. Trzydniowe obrady od 13-15 września br. zgromadzą biskupów i wybitnych znawców tematu. Będą to polscy wykładowcy w dziedzinie liturgii, pracujący na wydziałach teologicznych, uniwersytetach i w seminariach duchownych. Przyjadą także polscy studenci z Instytutu Liturgicznego w Rzymie.
Obradom będzie towarzyszyć hasło: „Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego”.
„Temat Bożego słowa powraca na różnych sympozjach za sprawą Nowej Ewangelizacji. Postawiła ona sobie za cel, odkrycie czym jest Boże słowo w Kościele i że ma ono moc, żeby Kościół odnowić od wewnątrz. Przede wszystkim to słuchanie słowa Bożego ma  mobilizować wiernych do tego, żeby potrafili się pochylać nad nim i modlić się, sięgając do Biblii. Chcielibyśmy pokazać w jaki sposób przełożyć słuchanie słowa Bożego w kościele na zachwycenie się nim i zachęcić wiernych, żeby w tygodniu sięgali do Pisma św. i modlili się nim” – mówi ks. dr Andrzej Dudek, współorganizator sympozjum, wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie.
Zdaniem ks. Dudka, jedną z dobrych metod czytania i poznawania Biblii jest lectio divina. Jest ona propagowana w diecezji tarnowskiej i przyciąga coraz więcej osób. Takie spotkania z Biblią odbywają się m.in. w Tarnowie i Dębicy.
„Podczas sympozjum przypomnimy też jak liturgia wyglądała w pierwszych wiekach. Dzisiaj chcemy wrócić to tej praktyki, bo wtedy Kościół gromadził się po to, żeby słuchać i karmić się Bożym słowem, a nie tylko, by celebrować liturgię” – dodaje ks. Dudek.
Sympozjum poprzedzi poniedziałkowe spotkanie Komisji Liturgicznej przy KEP, która pracuje nad dalszym tłumaczeniem Mszału Rzymskiego dla polskich diecezji. „Tłumaczenie Mszału z języka łacińskiego nie jest proste. Przetłumaczono już więcej niż połowę. W ciągu dwóch, trzech lat prace powinny być zakończone. Tekst będzie później wysłany do Watykanu do zatwierdzenia przez Kongregację Kultu Bożego i dopiero wtedy będzie można go drukować” – mówi ks. Dudek.

 1. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych odbywać się będzie w WSD w Tarnowie. Obok wykładów, goście z całej Polski zwiedzą także Tarnów i Bochnię.

Osoby zainteresowane tematyką wykładów będą mogły ich wysłuchać w auli tarnowskiego Seminarium.
Załącznik – mp3 mówi ks. dr Andrzej Dudek, współorganizator sympozjum, wykładowca liturgiki  na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie.

PROGRAM
„Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego”

 1. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych Tarnów 13 – 14 – 15 września 2016 roku

Wtorek (13 września)
14.30   – Powitanie gości – Rektor WSD, ks. dr hab. Andrzej Michalik
– Wprowadzenie do Sympozjum – ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki MSF
15.00   Referat I: Liturgia słowa w świadectwie Ojców Kościoła– ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów)
15.30   Referat II: Współczesne modele egzegezy biblijnej w praktyce liturgicznej
– ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (Lublin)
16.30   Referat III: Słowo Boże jako sacramentum audibile – ks. prof. KUL dr hab. Bogusław Migut (Lublin)
17.00   Dyskusja
18.00   Msza św. w Katedrze tarnowskiej i procesja z figurą Matki Bożej Bolesnej pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża, ordynariusza tarnowskiego
20.30   Spotkanie organizacyjne: temat w roku 2017, termin i miejsce sympozjum.
Środa (14 września)

 • 7.30 Jutrznia (kaplica WSD)
 • 9.30  Referat IV: Chrystologiczny i pneumahagijny wymiar liturgii Słowa we Mszy św. – ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (Opole)
 • 10.00 Referat V: Sprawczy charakter słowa Bożego w celebracji sakramentów i sakramentaliów – ks. dr Tomasz Bać (Rzeszów)
 • 11.00 Komunikat I: Aktualne kwestie liturgiczne w Polsce – ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC (Warszawa)
 • 11.30 Dyskusja, Godzina południowa
 • 14.00 Wyjazd autokarem do Bochni

– program zwiedzania Kopalni Soli z przewodnikiem (ok. 2 godziny)
– Nieszpory w kaplicy znajdującej się w kopalni

 • 18.00 Msza św. w Bazylice i Sanktuarium MB Różańcowej w Bochni

– powrót do Tarnowa i czas wolny
Czwartek (15 września)

 •  7.00    Msza św. z Jutrznią (kaplica w Wyższym Seminarium Duchownym)
 • 9.30     Referat VI: Eklezjotwórcza moc słowa Bożego a nowa ewangelizacja – ks. dr Andrzej Dudek (Tarnów)
 • 10.00   Komunikat II: Stół słowa według Ordo Lectionum Missae z 1981 r. – a Missale Romanum z 1962 – zasady doboru czytań – ks. dr Piotr Walendzik (Warszawa)
 •  10.15   Komunikat III: Walor modlitwy powszechnej w posoborowej liturgii Mszy świętej – ks. dr Jan Hadalski  T Chr (Poznań)
 •  11.00   Komunikat IV: Liturgia słowa w pozarzymskich rytach zachodnich – ks. dr Karol Litawa (Łódź)
 • 11.15   Komunikat V: Słowo Boże w liturgiach Kościołów syryjskich – ks. dr Mateusz Potoczny (Opole)
 • 11.30   Dyskusja i podsumowanie

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.