Previous
Next

Gmina Dębica- posiedzenie sesji Rady Gminy

444px-POL_gmina_Dębica_COA.svgSerdecznie zapraszam na posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, które odbędzie się  w dniu 6 września 2016r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Dębicy, przy ulicy Stefana  Batorego 13.
Porządek obrad posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przedstawienie porządku  obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współfinansowania  wraz z  Powiatem Dębickim i Gminą Dębica realizacji zadania  pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1296R  Wielopole –Dębica na odcinkach: od km 16+378 do km 18+543 w m. Braciejowa i m.Stasiówka  oraz od km 23+094 do km 23+993 w m. Dębica i drogi powiatowej nr 1300R Stasiówka -Łupiny  na odcinku od km 0+000 do km 3+626 w m. Stasiówka i m. Stobierna” i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Dębica.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia XII. Zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Dębica obszaru położonego w miejscowości Kozłów.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Dębica.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica  nieruchomości (dot. m. Kozłów).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Dębica  (dot. m. Nagawczyna).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie  kapitału  zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. i  objęcie udziałów.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica za I półrocze 2016 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  kultury  Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica za I półrocze 2016r.
13. Informacja Komisji Infrastruktury Społeczno-Oświatowej o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
14. Informacja o realizacji wniosków z ostatnich sesji.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Dębica
Piotr Żybura

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.