Previous
Next

Sesja Rady Miejskiej w Dębicy

ratusz9 września 2016 r. o godz. 9.00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się  XXIV sesaę Rady Miejskiej w Dębicy.
Proponowany porządek obrad :
I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Ślubowanie Radnego.
III.Przyjęcie porządku obrad.
IV.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.Zmiana budżetu Miasta Dębica na 2016 r.
2.Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2017 r.
4.Przeznaczenia środków w budżecie 2017 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 105863R przy ulicy Piłsudskiego, nr 105868R przy ulicy Paderewskiego i nr 105860R przy ulicy Szkolnej w Dębicy”.
5.Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.
6.Zmiany uchwały nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Poddęby w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
7.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Północnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
8.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Jesiennej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
9.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.
10.Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ulicy Fabrycznej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
11.Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
12.Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
13.Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica.
14.Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Dębicy.
V.Informacja Komisji Oświaty nt. „Analiza wyników nauczania, przeprowadzonych remontów i naboru do placówek oświatowych”.
VI.Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nt. „Działalność seniorów na terenie Miasta Dębicy, prowadzona i koordynowana przez miasto poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora”.
VII.Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VIII.Interpelacje radnych.
IX.Zapytania radnych i wolne wnioski.
X. Sprawy różne.
XI.Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.