Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Dębickie szkoły najlepsze na Podkarpaciu !

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 – najlepszej szkoły podstawowej na Podkarpaciu

Aż 5 dębickich szkół podstawowych znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół na Podkarpaciu. Pierwsze miejsce w przygotowanym przez kuratorium w Rzeszowie zestawieniu zajęła Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy. Na doskonałym drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy. Miejsce piąte zajęła szkoła Podstawowa nr 9, natomiast 9 lokatę w zestawieniu uzyskała Szkoła Podstawowa nr 10.

To kolejny, bardzo dobry rok dla dębickiej oświaty. Uczniowie dębickich podstawówek i gimnazjów zdobyli kilkadziesiąt tytułów laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych i podobną liczbę pierwszych miejsc w współzawodnictwie sportowym i konkursach artystycznych. 18 czerwca na scenie DK Kosmos podczas podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 na scenie odbierając nagrody pojawiło się aż 126 uczniów i 86 nauczycieli opiekunów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Łącznie dębiccy uczniowie zdobyli 78 tytułów laureata i 95 tytułów finalisty w konkursach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Podczas wojewódzkiego podsumowania konkursów, które odbyło się w Rzeszowie 12 czerwca, szkoły podstawowe nr 2, nr 3   (z uwzględnieniem oddziałów gimnazjalnych MG 2), szkoła nr 5 (z uwzględnieniem oddziałów gimnazjalnych MG 3), szkoła nr 8, 9, nr 10 i 11 (z uwzględnieniem oddziałów gimnazjalnych MG 4) oraz    MG nr1, otrzymały tytuły szkół przyjaznych utalentowanym uczniom.

Bardzo dobrze wypadły w tym roku w dębickich szkołach egzaminy gimnazjalne.

„Egzamin gimnazjalny składał się z sześciu części (j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, j. angielski i j. niemiecki). Średnie wyniki naszych gimnazjalistów z wszystkich egzaminów są wyższe zarówno od  średniej w powiecie, jak i województwie. Dla przykładu przedstawię wyniki z j. polskiego i matematyki. Wyniki w procentach: średnia z języka polskiego dębickich gimnazjów to 72,7 %, to o 3% więcej niż średnia powiatowa i o 2,7% więcej niż średnia wojewódzka. Natomiast z matematyki nasi gimnazjaliści osiągnęli wynik   56,2%, o 2,4 więcej niż średnia powiatowa i 2,7% niż średnia dla Podkarpacia” – mówił podczas podsumowania osiągnięć w DK Kosmos Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

Laureaci i finaliści Miejskiego Gimnazjum nr 1 – w kończącym się roku szkolnym szkoła zdobyła 18 tytułów laureata i 13 tytułów finalisty:

Grzegorz Olechowski    Laureat     Historia    opiekun Stanisława Wrona
Laureat     Język niemiecki    op. Grażyna Mytych
Laureat     Chemia    op. Magdalena Wiktor
Finalista     Biologia    op. Irena Stawarz
Kacper Fudali     Laureat     Język niemiecki    op. Dorota Dydyńska
Finalista     Historia    Stanisława Wrona
Finalista     Biologia    Irena Stawarz
Juliusz Czechura    Laureat     Informatyka    Dorota Cichowska
Finalista     Fizyka    Marek Śmietana
Michał Kruczek    Laureat     Historia    Stanisława Wrona
Aleksandra Kozińska    Laureat     Biologia    Irena Stawarz
Aleksandra Kulig    Laureat     Biologia    Irena Stawarz
Mieszko Miś    Laureat     Język hiszpański    Magdalena Wilczyńska
Krystian Madej    Laureat     Matematyka    Alicja Poręba
Dominik Borkowski    Laureat     Matematyka    Alicja Poręba
Maciej Trzaskacz    Laureat     Język angielski    Katarzyna Pytel
Finalista     Matematyka    Alicja Poręba
Alicja Mróz    Laureat     Język niemiecki    Dorota Dydyńska
Izabela Gierłach    Laureat     Język niemiecki    Dorota Dydyńska
Paweł Czernecki     Laureat     Informatyka    Dorota Cichowska
Filip Drozd    Laureat     Informatyka    Dorota Cichowska
Patryk Podgórski    Laureat     Informatyka    Dorota Cichowska, Dorota Longosz
Jakub Mądro    Laureat     Informatyka    Dorota Cichowska
Bartosz Węgrzyn    Finalista     Historia    Stanisława Wrona
Katarzyna Czyż    Finalista     Biologia    Irena Stawarz
Michał Czerwiec    Finalista     Biologia    Irena Stawarz
Piotr Pazdan    Finalista     Biologia    Irena Stawarz
Sonia Wilaszek    Finalista     Chemia    Magdalena Wiktor
Maksymilian Kubiczek    Finalista     Matematyka    Alicja Poręba
Finalista     Fizyka    Marek Śmietana
Aleksandra Mróz     Finalista     Język niemiecki    Dorota Dydyńska

Szkoła Podstawowa nr 2 (4 tytuły laureata i 4 tytuły finalisty):

1.    Radosław Persak    laureat    historia    op. Lucyna Skwarło
laureat     przyroda    Ludmiła Szewczyk
2.    Joanna Świerk    laureat     język polski    Dorota Piękoś
3.    Michał Bułat    laureat     matematyka    Marta Florkiewicz
4.    Julia Chmura    finalista     język polski    Dorota Piękoś
5.    Aleksandra Stukus    finalista    język polski     Beata Sroczyńska
6.    Michał Pieniążek    finalista    język polski     Beata Sroczyńska
7.    Adam Kędzior    finalista    przyroda     Renata Puźniak

Szkoła Podstawowa nr 3 – uczniowie tej szkoły, łącznie z klasami gimnazjalnymi zdobyli 11 tytułów laureata i 9 tytułów finalisty.

Natalia Oskarbska     laureat    język polski   op. Ewa Szczepanik
finalista     historia     Katarzyna Szukała
Maciej Mikołajczak    laureat    matematyka    Halina Kolak
laureat    język polski    Ewa Szczepanik
laureat    język angielski    Małgorzata Lenczowska
Izabela Ciurkot    laureat    język polski     Ewa Szczepanik
Maja Ruman    finalista    język angielski     Małgorzata Lenczowska
Jakub Przywara    laureat    geografia    Bożena Skowron
Julia Bania    laureat    biologia    Aneta Łyś
Kinga Krystek    laureat    chemia    Małgorzata Kasowicz
laureat    matematyka    Halina Kolak
Magdalena Świerk    laureat    chemia    Małgorzata Kasowicz
laureat    język polski    Barbara Gruba
Aleksander Stanoch    finalista    fizyka    Bożena Czudecka
finalista    matematyka    Halina Kolak
Aneta Dębowska    finalista    chemia    Małgorzata Kasowicz
Bartosz Grzybowski    finalista    matematyka    Małgorzata Sygulska
Faustyna Zawojowska    finalista    język angielski    Małgorzata Lenczowska
Jakub Przywara    finalista    matematyka    Piotr Sobczyk
Wiktoria Głogowska    finalista    chemia    Małgorzata Kasowicz

Szkoła Podstawowa nr 5. Łącznie z klasami gimnazjalnymi uczniowie zdobyli 12 tytułów laureata i 28 tytułów finalisty, co dało szkole 2 miejsce w województwie.

Wiktoria Marć    laureat    język polski    op. Dorota Pięta
Wiktoria Bednarczyk    laureat    język polski    Dorota Pięta
Tatiana Bolek    finalista    język polski    Dorota Pięta
Maria Labak    finalista    język polski    Dorota Pięta
Martyna Kosiba    finalista    język polski    Dorota Pięta
Natalia Wnuk    laureat    język polski    Renata Soprych
Anna Kloc    finalista    język polski    Beata Braun
Jagoda Stanek    finalista    język polski    Klaudia Sobuś
Gabriela Czachor    finalista    język polski    Jolanta Siarkowska
Wiktoria Bednarczyk    finalista    historia    Elżbieta Baryłecka
Mateusz Wojdyła    finalista    historia    Ewa Bokota
Antoni Kraszkiewicz    finalista    historia    Ewa Bokota
Gabriela Czachor    laureat    przyroda    Marzena Traciak
Daria Berka    finalista    przyroda    Marzena Traciak
Zuzanna Gosek    finalista    przyroda    Marzena Traciak
Wiktoria Marć    finalista    przyroda    Marzena Traciak
Anna Kloc    finalista    przyroda    Anna Doniec
Jagoda Stanek    finalista    przyroda    Małgorzata Kloc
Wiktoria Marć    laureat    matematyka    Joanna Sobczyk
Jakub Baran    finalista    matematyka    Joanna Sobczyk
Katarzyna Rojek    laureat    biologia    Elżbieta Tabas
Jakub Grych    finalista    fizyka    Jolanta Słowińska-Zygmunt
Jakub Jarosz    laureat    geografia    Anna Doniec
Andrzej Ziobro    finalista    geografia    Anna Doniec
Karolina Kobosz    finalista    geografia    Anna Doniec
Marcin Zawora    laureat    historia    Beata Bochnowska
Monika Sarama    finalista    matematyka    Danuta Czernecka
Jakub Grych    finalista    matematyka    Danuta Czernecka
Piotr Sygulski    finalista    matematyka    Danuta Czernecka
Andrzej Ziobro    finalista    matematyka    Danuta Skiba
Urszula Hendras    laureat    j. polski    Violetta Łoch
Wiktoria Prokop    laureat    j. polski    Violetta Łoch
Izabela Łoch    laureat    j. polski    Renata Soprych
Wiktoria Kwiatek    laureat    j. polski    Renata Soprych
Karolina Ozga    finalista    j. polski    Renata Soprych
Magdalena Płoszczyca    finalista    j. polski    Renata Soprych
Jakub Grych    finalista    język angielski    Dorota Błaszczyk
Karolina Cierpich    finalista    język niemiecki    Agata Szarek
Urszula Hendras    finalista    język niemiecki    Joanna Garbulińska
Karolina Kobosz    finalista    Język niemiecki    Joanna Garbulińska

Szkoła Podstawowa nr 8:

Sebastian Kloc    laureat    matematyka    op. Artur Czarnobilski
Alicja Występek    finalista    Historia    Renata Barszcz
Amelia Kasprzyk    finalista    przyroda    Joanna Kulig

Szkoła Podstawowa nr 9, zdobyła w tym roku 7 tytułów laureata i 9 tytułów finalisty.

Zuzanna Blicharz     Laureat     Język polski     op. Dorota Giełbaga
Anna Kaput     Laureat     Język polski     Renata Moraniec
Zuzanna Maziarz     Laureat     Język polski     Giełbaga Dorota
Krzysztof Krzyżak     Laureat     Przyroda     Bernadeta Węgrzyn
Irena Stawarz
Max Such     Laureat     Przyroda     Bernadeta Węgrzyn
Marlena Śmietana     Laureat     Przyroda     Bernadeta Węgrzyn
Liliana Ostrowska     Laureat     Przyroda     Marta Pitak
Kinga Wójcik     Finalista     Język polski     Anna Hybel-Urbanik
Julia Baran     Finalista     Język angielski     Alicja Różańska
Zuzanna Maziarz     Finalista     Język angielski     Joanna Błaszczak
Gabriela Wilk     Finalista     Język angielski     Małgorzata Nylec
Zuzanna Maziarz     Finalista     Historia     Katarzyna Wójcik
Małgorzata Michna     Finalista     Historia     Katarzyna Wójcik
Natalia Ziobro     Finalista     Przyroda     Bernadeta Węgrzyn
Emilia Borkowska     Finalista     Matematyka     Maria Wawrzkiewicz
Max Such     Finalista     Matematyka     Beata Śmietana

Szkoła Podstawowa nr 10 –  laureaci (5 tytułów) i finaliści  (3 tytuły)

Hubert Bień    laureat    przyroda    op. Maria Ochab
Karol Markiewicz    laureat    przyroda    Maria Ochab
matematyka    Wiktoria Rączy
Aleksandra Kożuchowicz    laureat    przyroda    Maria Ochab
Izabela Kołtun    laureat    język polski    Agata Szelest
Weronika Niemiec    laureat    język angielski    Joanna Sosin
Antoni Starzyk    finalista    Język angielski    Joanna Sosin
Julia Panas     finalista    przyroda    Maria Ochab
język polski    Agnieszka Skała
Aleksandra Kożuchowicz    finalista    język polski    Katarzyna Nylec

Szkoła Podstawowa nr 11 – zwycięzca klasyfikacji wojewódzkiej pod względem liczby laureatów i finalistów. Łącznie z klasami  gimnazjalnymi uczniowie zdobyli 19 tytułów laureata i 24 tytuły finalisty zajmując pierwsze miejsce na Podkarpaciu.

Kacper Stefan    laureat    j. polski    Renata Dzięglewicz – Stefan
laureat    historia    Beata Cebula
laureat    j. niemiecki    Lidia Lula
laureat    j. angielski    Michał Jodłowski
Julia Ragan    laureat    j. polski    Beata Cebula
laureat    j. niemiecki    Lidia Lula
Oliwia Opozda    laureat    historia    Anna Zielińska – Kloc
laureat    j. polski    Renata Dzięglewicz – Stefan
Martyna Krajciewicz    laureat    j. polski    Renata Dzięglewicz – Stefan
laureat    przyroda    Anna Duszkiewicz
Alicja Lewandowska    laureat    j. polski    Renata Dzięglewicz – Stefan
Maksymilian Regner    laureat    j. angielski    Michał Jodłowski
Jakub Pyzia    laureat    j. polski    Renata Dzięglewicz – Stefan
Jakub Badowski    laureat    historia    Beata Cebula
Kacper Stefan    finalista    przyroda    Anna Duszkiewicz
finalista    matematyka    Beata Strózik
Jakub Pyzia    finalista    historia    Beata Cebula
finalista    j. niemiecki    Lidia Lula
finalista    matematyka    Beata Strózik
Zofia Zboch    finalista    j. polski    Beata Cebula
finalista    j. niemiecki    Lidia Lula
finalista    historia    Beata Cebula
Aleksandra Mielecka    finalista    historia    Beata Cebula
Julia Ragan    finalista    historia    Beata Cebula
Sabina Plata    finalista    j. niemiecki    Lidia Lula
Paulina Kozińska    finalista    j. polski    Beata Cebula
Olga Tyrańska    finalista    j. polski    Beata Cebula
Paweł Kulij    finalista    historia    Beata Cebula
finalista    j. polski    Renata Dzięglewicz – Stefan
Jakub Badowski    finalista    matematyka    Beata Strózik
Martyna Krajciewicz    finalista    j. angielski    Michał Jodłowski
Dominika Czupich    finalista    j. niemiecki    Lidia Lula

Imię i nazwisko    tytuł    przedmiot    Nauczyciele przygotowujący do konkursu
Filip Matłok     laureat    Geografia    Maria Zachara-Stępień
Igor Paniec     laureat    Historia    Ewa Mazur
Karolina Madej     laureat    Język angielski    Barbara Wąsik
Julia Sebastianka     laureat     Język angielski    Barbara Wąsik
Yaroslav Datsenko     laureat    Język ukraiński    Danuta Szczudło
Piotr Lipa    finalista    Matematyka    Danuta Połomska
Maja Leszczyńska    finalista     Historia    Jolanta Kocaj
Krystian Kędzior    finalista     Historia    Jolanta Kocaj
Aleksandra Krystek    finalista    Język polski    Danuta Szczudło
Julia Kozak    finalista     Język angielski    Barbara Wąsik
Caroline Zarzeczny    finalista     Język angielski    Barbara Wąsik

Szkoła Podstawowa nr 12:

Dominika Grobelny    język polski     finalista     op. Agnieszka Pociask
Aleksandra Bielawa     język polski     finalista    Anna Olechowska
Klaudia Maciejowski    język angielski      finalista     Grzegorz Nowacki

Gimnazjum Dwujęzyczne, prowadzone przez Stowarzyszenie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy.

Julię Kipę – laureatkę konkursu z j. angielskiego i Mateusza Mazia – laureata z informatyki i finalistę z fizyki.

Gratulacje z rąk burmistrza Mariusza Szewczyka i zastępcy burmistrza Wojciecha Iwasieczki za wyniki osiągnięte w mijającym roku szkolnym odebrali także dyrektorzy szkół: Zbigniew Drzymała, Dorota Piękoś, Paweł Adamek, Wiesław Broda, Ewa Hołubowska, Grażyna Pondo, Mariusz Zając, Alicja Prus, Grzegorz Nowacki, Dariusz Pierzchała i Andrzej Czudecki.

Podziękowania skierowane zostały także do nauczycieli, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę:
Renata Christoff-Zorek  – z-ca dyrektora SP nr 3
Renata Dymek – nauczyciel bibliotekarz w SP nr 3
Jan Krzak – nauczyciel przyrody w SP nr 3
Ryszard Konieczny – nauczyciel wych.fizycznego w MGnr 1

Podczas uroczystości podsumowane zostało także dyktando.

Kategoria – SZKOŁY PODSTAWOWE
1.    Maciej Mikołajczak     – SP 3
2.    Greta Czachara         – SP 12
3.    Michał Pieniążek     – SP 2

Kategoria – KLASY GIMNAZJALNE
1.    Anna Cyran         – SP 11
2.    Dominika Tomasik     – MG 1
3.    Zuzanna Grecka     – GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE

Kategoria – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1.    Julia Sroczyńska     – I LO
2.    Sara Wójcik         – II LO
3.    Maria Cabaj         – II LO

Kategoria – NAUCZYCIELE
1.    Magdalena Opiela
2.    Anna Krzyżak
3.    Alicja Prus

Na zakończenie podsumowania osiągnięć w mijającym roku szkolnym wystąpił zespół teatralny „Perełki” w przedstawieniu pt. „Sen”, którym zdobył I miejsce w Powiatowym Przeglądzie kabaretów – O rety, kabarety!

Fot. SP nr 11, FB Mariusz Szewczyk 

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.