Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Inwestycja przeciwpowodziowa za 11,5 miliona zakończona

W najbliższy poniedziałek, 10 grudnia odbędzie się oficjalny odbiór zrealizowanej za 11,5 miliona złotych inwestycji przeciwpowodziowej w Dębicy. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50 + 500 – 57 + 800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” , która ma za zadanie zabezpieczyć mienie i życie 241 mieszkańców Dębicy i Kędzierza oraz znajdujące się na tym terenie budynki użyteczności publicznej realizowane było przez kilkanaście ostatnich miesięcy.

„Konieczność realizacji projektu wynikała z faktu, że rzeka Wisłoka już wielokrotnie, generowała wysokie straty powodziowe, m.in. na terenach miasta i gminy Dębica. Zrealizowane roboty o wartości ponad 11,5 mln zł polegały na budowie nowych i rozbudowie istniejących odcinków prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej długości 4,418 km. wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przepusty, przejazdy i drogi przywałowe” – mówi Krzysztof Gwizdak, kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej w Państwowym Gospodarskie Wodnym Wody Polskie.

Wybudowana infrastruktura przeciwpowodziowa przyczyni się do zwiększenia odporności obszarów miasta i gminy Dębica na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 241 mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w zurbanizowanym obszarze zalewowym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest już trzecim projektem zakończonym w drugim półroczu br. przez RZGW w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

Na podstawie informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.