Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Śnieżka podsumowuje sezon 2020. Sprzedaż i zyski w górę


Ten rok sprzyjał remontom oraz odświeżaniu mieszkań, domów i ogrodów. W rezultacie trzy pierwsze kwartały br. zaowocowały dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wzrostem przychodów ze sprzedaży o 18,5%, a zysku netto o 25%. W samym trzecim kwartale br. Grupa osiągnęła wyniki porównywalne do ubiegłorocznych.

Sprzedaż produktów Grupy cechuje się znaczną sezonowością – farby oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna sprzedaje się intensywnie w okresie od wczesnej wiosny do późnego lata. W tym roku pierwsze trzy kwartały przyniosły wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 682,2 mln zł – to o ponad sto milionów więcej niż w ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r.

Wpływ na tak dużą dynamikę przychodów Grupy miał wzrost popytu na produkty Śnieżki w drugim kwartale 2020 roku, powiązany z wiosenną falą pandemii COVID-19 i jej następstwami – m.in. przejściem wielu firm na pracę zdalną i w efekcie ograniczeniem mobilności części społeczeństwa. Do wzrostu wydatnie przyczyniło się również dołączenie do Grupy węgierskiego producenta Poli-Farbe i ujęcie w sprawozdaniu finansowym jego wyników za cały okres pierwszych trzech kwartałów br.

W samym trzecim kwartale br. sytuacja związana z pandemią nie miała już istotnego wpływu na wyniki sprzedaży spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka. W okresie od lipca do września produkty Śnieżki znikały z półek równie często jak w tym samym okresie poprzedniego roku.

– Szturm na sklepy i markety budowlane, który obserwowaliśmy w maju i czerwcu, nie przyniósł spadku popytu w kolejnych miesiącach tegorocznego sezonu. Było wręcz przeciwnie i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni również ze sprzedaży w trzecim kwartale – komentuje wyniki Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Wzrost przychodów na dwóch największych rynkach

Przychody ze sprzedaży w Polsce – rynku numer jeden dla Grupy – w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. wyniosły 438 mln zł, rosnąc o 11,2% w odniesieniu rok do roku. Jednocześnie udział sprzedaży na rodzimym rynku w stosunku do łącznych przychodów Grupy utrzymał się na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej, tj. 64,2%.
Klienci nadal chętnie wybierali produkty premium i ze średniej półki cenowej. Podobny trend obserwowany był na rynkach numer dwa i trzy dla Grupy, czyli na Węgrzech oraz na Ukrainie.

– Patrząc na cały tegoroczny sezon wiemy, że klienci decydowali się na zakup przede wszystkim tych produktów, które znają i do których mają zaufanie. Można to tłumaczyć tym, że wielu z nich przez wzgląd na bezpieczeństwo ogranicza czas spędzany w sklepach. Dodatkowo polscy klienci chętnie sięgali po rodzime marki, takie jak Śnieżka, Magnat, Vidaron. Dzięki temu Śnieżka zwiększyła udziały w rynku i niezmiennie pozostaje liderem rynku farb i wyrobów dekoracyjnych w Polsce – dodaje Piotr Mikrut.

Na Węgrzech przychody ze sprzedaży wzrosły do 134,6 mln zł, co oznacza poprawę o 88% względem wyników za odpowiedni okres 2019 roku. Rynek węgierski jest drugim najistotniejszym rynkiem dla Grupy. Jego udział w strukturze sprzedaży na koniec września wyniósł 19,7%. Na trzecim w kolejności rynku, Ukrainie, wypracowano przychody wysokości 62,3 mln zł, czyli o 0,8% większe niż w poprzednim roku. Jedynie na czwartym dla Grupy rynku, czyli Białorusi, przychody zmniejszyły się o 12,6%.
Dzięki wyższej sprzedaży w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała poprawę zysków: zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 107,1 mln zł (wzrost o 23,1% rok do roku), wynik EBITDA w wysokości 132,2 mln zł (wzrost o 25% rok do roku) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 88 mln zł (wzrost o 25% rok do roku). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 80,4 mln zł (wzrost o 19,6% rok do roku).

Dalszy ciąg inwestycji i nacisk na bezpieczeństwo
Śnieżka kontynuowała cykl inwestycyjny – w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku spożytkowała na ten cel 86 mln zł (niemal o 60% więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku) z zaplanowanych na cały rok 95 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, które pozwoli znacznie zwiększyć efektywność procesów logistycznych. Pomimo sytuacji epidemicznej obecnie prace trwają nieprzerwanie i spółka ocenia, że termin ukończenia tej inwestycji zostanie utrzymany, tj. będzie to początku 2022 roku.

W kolejnych kwartałach Śnieżka planuje dalsze prace związane ze zmianą modelu operacyjnego i koncepcji zarządzania wszystkimi spółkami należącymi do grupy kapitałowej, zlokalizowanymi w Polsce i za granicą. Obecnie tworzone i wyodrębniane są centra kompetencji, które będą odpowiadały za poszczególne obszary działalności biznesowej. Od 1 stycznia 2021 roku planowane jest wydzielenie działalności marketingowej i sprzedażowej. Skutkiem wprowadzanych zmian ma być optymalizacja procesów zarządzania i wykorzystanie efektu skali, co jest szczególnie istotne ze względu na intensywny w ostatnich latach rozwój Grupy.
W nadchodzącym okresie Śnieżka planuje ponadto kontynuację realizowanych inwestycji oraz integracji węgierskiej spółki Poli-Farbe.

źródło: F.F.i L Śnieżka

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.