Prawa dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Dębicy - ziemiadebicka.pl

Prawa dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Dębicy


23622265_1999358193616063_1137393661146477910_n (1)Już od trzech lat 20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w całym kraju. Nasza placówka włączyła się aktywnie w obchody tego dnia.

Prawa dziecka są w naszej codziennej pracy priorytetem. Już od września w każdej grupie przedszkolnej dzieci poznają swoje prawa podczas pogadanek, zabaw i zajęć, tworzona jest wizualizacja praw w widocznym miejscu na salach zajęć. Dzieci tworzą też KODEKSY DOBRYCH MANIER, wiedzą, że mają PRAWA I OBOWIĄZKI.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w przedszkolu zorganizowały nauczycielki: Małgorzata Kusibab, Dominika Musiał, Natalia Szustkiewicz, a nad całością czuwała dyrektor przedszkola Anna Szczepanik.

Przystępując do świętowania Dnia Praw Dziecka już wcześniej przeprowadzono z dziećmi na grupach pogadanki, zajęcia z wykorzystaniem literatury dziecięcej. Zaangażowano też chętnych rodziców proponując im wykonanie rodzinnych prac plastycznych dotyczących praw dziecka. Została też wykonana gazetka dla rodziców na holu przedszkolnym.

 

Punktem kulminacyjnym obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka był dzień 20 listopada 2017r. Już od rana na holu dolnym przedszkola pojawiła się wystawka prac plastycznych w wykonanie których zaangażowane były całe rodziny. Dzieci przyszły ubrane odświętnie, co już było dla nich sygnałem, że dzieje się coś ważnego, że będzie to dzień inny niż zwykle.

Podczas uroczystości dzieci z grupy III (4-latki) pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Kusibab zaprezentowały część artystyczną – wiersze o prawach dziecka oraz piosenki. Każde prawo zostało przedstawione na przygotowanych planszach i obrazkach, które dzieci pokazywały podczas uroczystości. Sześciolatki z grupy V przygotowały pod kierunkiem Dominiki Musiał taniec do utworu Marka Grechuty „Gdy dzieci tańczą”, który wzruszył uczestników uroczystości..

Następnie przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną z wykorzystaniem tablicy interaktywnej „Prawa Dziecka”. Uroczystość zakończono zabawami integracyjnymi do odpowiednio dobranych na ten dzień utworów. Na pamiątkę uroczystości dzieci otrzymały emblematy z ich prawami przygotowane przez nauczycielkę Natalię Szustkiewicz.

źródło: Miejskie Przedszkole nr 1 w Dębicy