Previous
Next

Dzień Pracownika Socjalnego i nagroda Prezydenta RP dla Małgorzaty Kędzior

3 pałac21 listopada br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości nagrodę za podejmowanie nowatorskich działań w niwelowaniu zjawiska bezdomności i realizację licznych projektów na rzecz integracji środowisk lokalnych z rąk Prezydenta RP odebrała Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.
Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczał zasłużonym pracownikom pomocy społecznej odznaczenia państwowe a minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz nagrody, wyróżnienia oraz listy gratulacyjne za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.  W br. do MPiPS zgłoszono 135 wniosków o nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w tym 63 wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 72 wnioski w kategorii zespołowej. Łącznie przyznano 7 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych.
Wśród osób nagrodzonych znalazła się dyrektor MOPS w Dębicy Małgorzata Kędzior. Nagrodę indywidualną dyrektor MOPS w Dębicy otrzymała za podejmowanie nowatorskich działań w niwelowaniu zjawiska bezdomności i realizację licznych projektów na rzecz integracji środowisk lokalnych.
„Nagroda ta jest dla mnie bardzo cenna i ważna, gdyż jest uwieńczeniem mojej 30 – letniej pracy w pomocy społecznej. W 1990r. uczestniczyłam w tworzeniu pomocy społecznej w naszym mieście na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1989r. i do chwili obecnej służę mieszkańcom Dębicy. Odpowiadając na wyzwania współczesnej polityki społecznej aktywizuję wszystkie grupy społeczne objęte wsparciem tworząc dla nich infrastrukturę” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS.
Podczas spotkania minister Wóycicka wspominając działalność Jacka Kuronia mówiła, że Polska obchodzi nie tylko Dzień Pracownika Socjalnego, ale także 25 lat pomocy społecznej w wolnej Polsce. Podkreślała też wagę zawodu pracowników socjalnych dla rodzin, dla polityki społecznej. „Pojawiły się nowe zagrożenia społeczne, ale pomoc społeczna – ponieważ jest blisko ludzi – koncentruje się na osobie, na rodzinie, na środowisku lokalnym, w którym one funkcjonują”- mówiła minister Wóycicka.
„ Obchodzimy 25-lecie polskiej wolności i myślami wracamy do tamtych dni, formułowanych wtedy własnych obaw i nadziei – mówił Bronisław Komorowski. – To były lęki ludzi, którzy stanęli w obliczu ogromnego wyzwania i ogromnej odpowiedzialności, którzy stanęli w obliczu katastrofy – dodał, zaznaczając, że wielkim wsparciem w tamtych czasach był Jacek Kuroń.
Podczas uroczystości przypominano sylwetkę ministra pracy Jacka Kuronia, który 25 lat temu tworzył podstawy systemu opieki społecznej. „ Jego misja i postać jest naszym patronem w ministerstwie pracy i polityki społecznej i myślę, że również patronem wszystkich pracowników socjalnych” – powiedział minister Władysław Kosiniak Kamysz.
Małgorzata Kędzior związana jest zawodowo z pomocą społeczną od 1984 r. Rozpoczynała pracę jako pracownik socjalny, następnie była Kierownikiem Ośrodka Opiekuna Społecznego, Kierownikiem Działu Świadczeń, Zastępcą Dyrektora, a od 2007 r. pełni funkcję Dyrektora MOPS w Dębicy. Jest współzałożycielką Koła Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Dębicy i inicjatorem powstania Domu dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Alberta.
W swojej pracy realizuje przesłanie, że „pomoc społeczna powinna uaktywniać, przywracać umiejętność samodzielnego sterowania własnym życiem, nie powinna zaś uzależniać”, a dokonuje tego poprzez wypracowywanie i wdrażanie systemowych rozwiązań aktywizowania lokalnej społeczności – podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
Efektem takiego rozumienia polityki społecznej było utworzenie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne – Klubu Integracji Społecznej, który rozpoczął swą działalność w 2006 roku. Od powstania Klub Integracji Społecznej poza działalnością szkoleniową i terapeutyczną Małgorzata Kędzior inicjowała zatrudnienie osób bezrobotnych, długotrwałych klientów Ośrodka w ramach robót publicznych w różnych programach realizowanych przez MOPS oraz pracach społecznie użytecznych realizowanych przez Gminę Miasto Dębica.
Od 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy realizowany jest projekt systemowy „Czas na aktywność w mieście Dębica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2008 – 2013 w w/w projekcie wzięło udział 424 osoby. Efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu projektu utrzymuje się na poziomie około 30% co przy bardzo trudnej sytuacji lokalnego rynku pracy oraz specyfice kategorii klientów rekrutowanych do projektu (po wyrokach, objęci nadzorem kuratorskim, dłużnicy alimentacyjni, bezdomni, po leczeniu odwykowym, długotrwale bezrobotni, dotychczas niepracujący) jest zadowalające.
Poza sprawnym wykorzystaniem środków unijnych dyrektor Kędzior wykorzystuje również po środki krajowe. Przykładem są realizowane projekty „Razem do Pracy” i „Budujemy Naszą Przyszłość”, na które pozyskano środki w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Miasto Dębica w 2014r. otrzymała wyróżnienie z Ministerstwa Pracy za aktywizację podopiecznych MOPS Dębica.
Dzięki jej dużemu zaangażowaniu w mieście Dębica w 2013r. powstało Centrum Integracji Społecznej, w którym znalazły zatrudnienie 24 osoby – długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy pod kierunkiem Małgorzaty Kędzior oprócz realizacji zadań statutowych podejmuje się od wielu lat realizacji dodatkowych działań na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. W projektach realizowanych dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków uczestniczyło w ostatnich latach około 3000 osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci mieszkających w mieście Dębica. Z uwagi na trudną sytuację lokalnego rynku pracy szczególną uwagę zwracano na wsparcie osób bezrobotnych, gdyż poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia ma bezpośredni wpływ na sytuację społeczną i materialną podopiecznych MOPS w Dębicy.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.