Previous
Next
Previous
Next

Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2015 – 2017

DSCF0455Podczas V sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 marca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Dębicy przyjęto uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2015 -2017. Cel programu to przywrócenie rodzinom zdolności do przezwyciężania trudności opiekuńczo – wychowawczych.
Program wspierania rodziny zawiera działania zmierzające do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowania dzieci w rodzinach poprzez wzmocnienie funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny.
Program ma być realizowany przy współpracy samorządu ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Odbiorcami programu będą rodziny zamieszkałe w Dębicy, doświadczające problemów opiekuńczo – wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez nadzór kuratora lub umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
Celem Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dębica jest stworzenie rodzinie możliwości samodzielnego zmierzenia się z problemami, wskazanie możliwości rozwiązań oraz wparcie, które będzie profilaktyczne i ochronne. Pomoc na rzecz rodzin, która zostanie zaoferowana, będzie nakierowana w pierwszej kolejności na wykorzystywanie zasobów własnych rodziny, a pomoc ze strony instytucji zostanie uruchomiona dopiero wtedy, gdy rodzina nie będzie potrafiła samodzielnie rozwiązać zaistniałych problemów.
Sposób realizacji programu to między innymi: wsparcie interdyscyplinarne, czyli pomoc instytucji oraz służb wspierających rodziny, prowadzenie i rozwój różnorodnych form wsparcia dziennego, w tym organizowanie dzieciom czasu wolnego, pokonywanie trudności szkolnych i zaburzeń zachowania, poradnictwo specjalistyczne w formie konsultacji i poradnictwa, organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych, których celem będzie wymiana doświadczeń czy zapobieganie izolacji, pomoc w formie rodzin wspierających, usługi asystenta rodziny, pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin, praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych oraz partycypacja gminy w kosztach umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Podziel się z innymi

Shares

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.