Previous
Next
Previous
Next

Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Dębica a Powiatem Dębickim

działkiW czwartek 25 lutego Radni Gminy Dębica, podczas sesji będą głosować za przyjęciem uchwały dot. zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Dębica. Mowa tutaj o zamianie dróg w miejscowości Brzeźnica i Paszczyna.
Uzasadnieniem zmiany trasy przebiegu drogi powiatowej jest to, że po wybudowaniu autostrady A-4 został przerwany ciąg drogi. Uległa zmianie całkowicie trasa przebiegu drogi pomiędzy Paszczyną a Brzeźnicą, w chwili obecnej jej trasa przebiega przez drogę serwisową autostrady (o parametrach drogi powiatowej) i drogę gminną wzdłuż Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, a na jej końcowym odcinku od Paszczyny droga obecnie dochodzi jedynie do Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Paszczyna.
Zamiana przebiegu drogi przyczyni się do wyprowadzenia z zwartej zabudowy znacznego ruchu pojazdów na drogę o lepszych parametrach. Istniejąca droga powiatowa posiada szerokość jezdni 5m natomiast nowa droga będzie posiadać jezdnię o szerokości 6-7 m.
Efektem zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna będzie budowa chodnika o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m oraz oświetlenie uliczne, dzięki czemu znacznie zostanie poprawione bezpieczeństwo jej użytkowania.
Zgodnie z warunkami technicznymi dla klasy dróg powiatowych w obecnym stanie, ze względu na szerokość pasa drogowego na początkowym odcinku tj. około 750 mb nie ma możliwości budowy chodnika chociażby o szerokości 1,5 m. Po przejęciu przez Gminę Dębica i zmianie kategorii drogi z powiatowej na gminną warunki techniczne pozwolą na zaprojektowanie i realizację chodnika na tym odcinku.

Podziel się z innymi

Shares

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.