99 osób na Podkarpaciu pobiera z ZUS świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat. 4 osoby to mieszkańcy ziemi dębickiej

99 mieszkańców Województwa Podkarpackiego, którzy ukończyli 100 lat  otrzymuje obecnie świadczenie honorowe. W tym  gronie znalazło się  4 mieszkańców ziemi dębickiej. 

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków świadczenie honorowe . Jest ono wypłacane dożywotnio  i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury. 

Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 99 świadczeń honorowych:  

Oddział ZUS w Rzeszowie – 64 świadczenia, najstarszym świadczeniobiorcą jest kobieta w wieku 106 lat z Rzeszowa, (na dzień 14.05.2019 – wypłacano świadczenie 55 osobom)

Oddział ZUS w Jaśle – 35 świadczeń, najstarszy świadczeniobiorca: mężczyzna urodzony w 1911 r. (pow. krośnieński)  (na dzień 14.05.2019 – wypłacano świadczenie 28 osobom)

“Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach” – mówi Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik ZUS w województwie podkarpackim. 

Dla osób, które ukończyły wiek 100 lat po 29.02.2020 r. przyznawane świadczenie wynosi 4294,67 zł. zł brutto