Dużo chętnych firm do wybudowania łącznika w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy - ziemiadebicka.pl

Dużo chętnych firm do wybudowania łącznika w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy


Szkoła Podstawowa nr 3 10 firm z Dębicy, Tarnowa, Kosowy i Mielca zgłosiło swoje oferty na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy. Najniższa z ofert wynosi nieco ponad 1 320 tysięcy złotych, najwyższa przekracza 2 337 tysięcy złotych. Wykonawca tej inwestycji wyłoniony zostanie w najbliższych dniach.

W tym samym postępowaniu 8 firm złożyło swoje oferty na II część planowanej w “Trójce” inwestycji tj. budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej w szkole przy Kraszewskiego. Tutaj najwyższa oferta opiewała na 28 290 zł, natomiast najniższa na 7 419 zł. Na III część inwestycji – przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oferty złożyło 6 firm i kwoty oscylowały między 43 050 zł do 59 755 zł.

Budowa łącznika rozpocznie się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2018 roku, a jej zakończenie zaplanowane jest na 28 września 2018 roku.

W ramach zaplanowanej inwestycji – budowy łącznika – powstanie budynek o powierzchni 589 metrów kwadratowych, o kubaturze 2936 metrów sześciennych. Powierzchnia zabudowy tego obiektu wyniesie 367 metrów kwadratowych. Oprócz samej budowy łącznika między dwoma wspomnianymi budynkami wykonany zostanie remont i przebudowa części pomieszczeń szkoły, budowa zejścia do piwnicy oraz wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wymianie ulegnie także wewnętrzna instalacja elektryczna i c.o.

Władze miasta na realizację tych inwestycji zabezpieczyły fundusze w następujących kwotach w budżecie :

I etap- budowa łącznika – 1 135 000 zł
II etap – przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej SP 3 – 10 000 zł
III etap – przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 55 500 zł.