Krwiodawcy świętują w Dębicy ważne Jubileusze

60-lecie zorganizowanego honorowego krwiodawstwa w Polsce świętował w minioną sobotę Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy. Uroczystość połączono z Jubileuszem 15-lecia nadania imienia Anny Janke Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK w dębickim Zespole Szkół Ekonomicznych. – Dziękujemy Wam za prowadzenie tej szlachetnej misji – mówił pan Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego, przekazując gratulacje na ręce panów: Janusza Bieniasza, Prezesa OR PCK oraz Krzysztofa Góreckiego, Dyrektora ZSE w Dębicy.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele klasztornym Parafii Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, podczas której poświęcono sztandar szkolnego klubu. Dalszą część uroczystości zorganizowano w murach „Ekonomika”, gdzie m.in. wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym krwiodawcom. Podsumowano też XVII edycję konkursu „Potrzebna krew – Twoja także”. Jej bilans to 504 900 ml krwi oddanej przez członków 10 szkolnych klubów HDK w powiecie dębickim w ciągu 11 miesięcy 2018 roku.  Jego laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Oddział Rejonowy PCK w Dębicy.

Źródło: Powiat Dębicki