Oświadczenie KZ Solidarność przy MKS Dębica - ziemiadebicka.pl

Oświadczenie KZ Solidarność przy MKS Dębica


Do naszej redakcji zostało nadesłane oświadczenie KZ Solidarność przy MKS Dębica. Jego skan publikujemy obok.