Pijalnia i miejsce do muzykoterapii przy Uzdrowisku Latoszyn Zdrój. Zobacz jak powstają

Miejsce do muzykoterapii, zadaszona scena z widownią oraz tężnie i pijalnia powstają przy Przychodni Zdrojowej i basenie siarczkowym w Latoszynie Zdroju. Otwarcie basenu siarczkowego już 15 września. A jak wygląda postęp prac budowie miejsca do muzykoterapii i pijalni można zobaczyć w naszej galerii zdjęć na portalu.

W ramach pierwszej części inwestycji rekreacyjno-turystycznej przy Przychodni Zdrojowej w Latoszynie wykonane zostanie miejsce do muzykoterapii. Wybudowana zostanie zadaszona scena z widownią oraz funkcjonalna droga dojazdowa (ciąg pieszo jezdny z miejscami – postojowymi dla samochodów) wyposażonej w elementy małej architektury (stojak rowerowy, zastaw stół parkowy i ławki, ławki parkowe, tablica informacyjna, kosze na śmieci, wiata) i urządzenia siłowe na wolnym powietrzu. W ramach projektu zaplanowano umieszczenie 4 urządzeń siłowych kardio. Miejsce muzykoterapii kosztować będzie prawie 3,2 mln zł.

Druga część inwestycji to wybudowanie tężni i pijalni, czyli urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: budynku pijalni, budynku toalet, tężni solankowej, obiektów małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej oraz zagospodarowanie zieleni. Koszt tej części to 2,8 mln zł.

Ostatnim etapem inwestycji będzie budowa ścieżek ruchowych oraz zagospodarowanie terenów leśnych. W ramach tego zadania planowany jest remont ciągów pieszych kruszywem, wyposażenie ich w obiekty małej architektury. Projekt wpłynie na poprawę ruchu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze kompleksów leśnych w Latoszynie. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 600 tys. zł.

Łącznie na inwestycję przeznaczona zostanie kwota 6 650 000 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynosić będzie 4 270 853 zł. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec lutego 2020 r.

15 września ma zostać oddany do użytku basen siarczkowy. Koszt tej inwestycji wynosi prawie 5 mln zł przy dofinansowaniu 1,8 mln zł. Całość zadania opiewa na kwotę blisko 11,6 mln zł, z czego dofinansowanie to 6,1 mln zł. Łącznie w celu reaktywacji Uzdrowiska Latoszyn Zdrój przeznaczono ponad 17 mln zł, z czego środki zewnętrzne to prawie 7 mln zł.

Budowa pijalni i miejsca do muzykoterapii w Uzdrowisku Latoszyn Zdrój

Budowa pijalni i miejsca do muzykoterapii w Uzdrowisku Latoszyn Zdrój

Opublikowany przez ziemiadebicka.pl Środa, 28 sierpnia 2019