Do przetargu na przebudowę Domu Kultury "Śnieżka" zgłosiły się dwie firmy - ziemiadebicka.pl

Do przetargu na przebudowę Domu Kultury “Śnieżka” zgłosiły się dwie firmy


DK Śnieżka 2017

DK Śnieżka 2017

Dwie dębickie firmy – konsorcjum Igloobud sp. z o.o. i Elitix sp. z o.o. oraz PPHiU “Pesam” zgłosiły swoje oferty na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Domu Kultury “Śnieżka” przy ul. Bojanowskiego w Dębicy. Wzniesiony w 1912 roku i liczący dzisiaj 105 lat budynek wymaga pilnych prac remontowych. Na modernizację zabytkowej części Domu Kultury “Śnieżka” dotację w kwocie 3 milionów złotych w lipcu br. przyznał Zarząd Województwa Podkarpackiego. W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana nie tylko modernizacja zabytkowej części obiektu,

DK Śnieżka, kiedyś siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Dębicy

DK Śnieżka, kiedyś siedziba Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Dębicy

DK Śnieżka

DK Śnieżka

ale także rozbudowa budynku o blisko 1000 metrów kwadratowych.

Budynek w którym obecnie działa Dom Kultury “Śnieżka” ma 105 lat, został oddany do użytku w 1912 roku.   Powstał on na parceli ofiarowanej w 1909 roku przez hrabiego Andrzeja Raczyńskiego dębickiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” , które w Dębicy działało w latach 1894 – 1948. Towarzystwo wybudowało na tej parceli w latach 1909- 1911 obiekt mieszczący salę gimnastyczną i bufet. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i w całym okresie międzywojennym w “Sokole” odbywały się uroczystości patriotyczne i okolicznościowe  akademie. Na obchody 17.rocznicy odzyskania niepodległości i uroczystą akademię w budynku “Sokoła” podczas której dębiczanie mieli okazję wysłuchać “produkcji” orkiestry symfonicznej pod batutą Stanisława Darłaka w 1935 roku zapraszał mieszkańców Dębicy ówczesny burmistrz prof. Michał Staroń. Podczas okupacji w budynku mieściło się niemieckie kasyno wojskowe. Po zakończeniu wojny i likwidacji Towarzystwa Gimnastycznego  „Sokół” budynek po niewielkim remoncie został przeznaczony na siedzibę „Domu Ludowego”. W 1949 r.  Zarząd Powiatowy Rady Związków Zawodowych nadaje placówce status Powiatowego Domu Kultury. W 1952 użytkownikiem placówki zostają Zakłady Mięsne i nazwa placówki zostaje zmieniona na Zakładowy Dom Kultury. W 1955 budynek przechodzi w zarząd WSK – WUCH. Generalny remont obiektu udaje się przeprowadzić w latach 1970 – 1973 (obiekt ma wówczas ponad 60 lat). W 1985 placówka uzyskuje miano Domu Kultury „Śnieżka”, a w zarząd Urzędu Miejskiego w Dębicy przechodzi w 1995.

Budynek dawnego “Sokoła” a obecnie  DK “Śnieżka” nie był  remontowany gruntownie od ponad 40 lat.

W ramach I etapu inwestycji ma zostać wykonana m.in: przebudowa budynku obejmującego pomieszczenia sali kinowo – widowiskowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń sali klubowej, rozbudowa budynku od stron zachodniej o nową klatkę schodową z pomieszczeniami dydaktycznymi (segment B2), rozbudowa budynku o windę (w miejscu segmentu B1 wraz z dociepleniem i wykończeniem tynkiem ścian styku z segmentem B1. W obiekcie będzie miała także miejsce przebudowa pomieszczeń biurowych, sal prób oraz szatni i węzłów sanitarnych,  wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych w tym również nagłośnienia i oświetlenia sali kinowo – widowiskowej oraz  osuszenie fundamentów i  wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych.

W ramach tej inwestycji wykonane zostaną także: budowa dachu o konstrukcji stalowej,  wymiana dachu na nowy nad częścią zabytkową,  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja okien,  ocieplenie obiektu metodą lekko mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej , renowacja w części zabytkowej elementów dekoracyjnych (gzymsy ryzality, attyki), przebudowa instalacji sanitarnych – wod. – kan., c.o. przeciwpożarowej, przyłączy wody, budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudowa instalacji elektrycznych, jak również kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Obecna powierzchnia użytkowa budynku licząca : 1738,46 m 2 zostanie rozbudowana do  2673,72 m 2. Przewidywany koszt inwestycji to ponad 8 milionów złotych.