Środki na studium linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 rok

Komisja Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęła wniosek do projektu uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, dotyczący wprowadzenia zadania pn. „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło”, złożony przez radnego Wojciecha Zająca. Opiewa on na kwotę 150 tys. zł.

Na początku grudnia Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca wystosował do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla list z prośbą o zabezpieczenie w budżecie województwa środków na ten cel (pismo). Argumentował, że do końca listopada 2021 roku konieczne jest wykonanie studium planistyczno – korytarzowego linii Dębica-Jasło, którego koszt szacuje się w granicach 200 -300 tys. zł.

W środę, 23 grudnia, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając złożył wniosek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, dotyczący wprowadzenia zadania pn. „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło”. Komisja Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego jednogłośnie przyjęła przedmiotowy wniosek, opiewający na kwotę 150 tys. zł. (wniosek)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Wśród nich znalazł się projekt budowy linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło, który do Programu zgłosił Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Budowa tej linii ma ogromne znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego i Województwa Podkarpackiego. Będą po niej jeździły pociągi pasażerskie z prędkością 160 km/h, a towarowe z prędkością 120 km/h. Przewidywany czas dojazdu z Jasła do Krakowa to 1 godz. 15 min., do Tarnowa – 32 min., a do Rzeszowa – 40 min.

Budowę przedmiotowej linii popierają liczne zakłady przemysłowe oraz samorządy.

Źródło: Powiat Jasielski

Podziel się z innymi
0Shares
0 0