Stanisław Jarosz. Ja nie wiem jaki klub funkcjonuje teraz w Pilźnie - Rzemieślnik Taurus Pilzno czy Rzemieślnik Pilzno - ziemiadebicka.pl

Stanisław Jarosz. Ja nie wiem jaki klub funkcjonuje teraz w Pilźnie – Rzemieślnik Taurus Pilzno czy Rzemieślnik Pilzno


Przese Taurusa Stanisław Jarosz nie do końca wie jaki klub teraz funkcjonuje w Pilźnie. Czy jest to Rzemieślnik Taurus Pilzno czy może powstał nowy klub Rzemieślnik Pilzno.

Ja nie wiem jaki klub po zmianach jakie dokonały się ostatnio za przyczyną, jak sądzę Urzędu Miasta w Pilźnie i być może samej Pani burmistrz Ewy Gołebiowskiej, funkcjonuje teraz w Pilźnie. Czy jest to Rzemieślnik Taurus Pilzno? Czy może Rzemieślnik Pilzno? Ja wspierałem Rzemieślnika Taurus Pilzno a o Rzemieślniku Pilzno wiem tylko tyle, że taką nazwę nosił  klub, który lata temu zakładaliśmy wraz z innymi rzemieślnikami z Pilzna. Potem, gdy rozpoczołem współprace z klubem zmienił on nazwę na Rzemieślik Taurus Pilzno. Czy teraz klub zmienił nazwę? Czy obecny klub to ten sam co wspierałem 23 lata, czy może już inny? Po analizie prawnej dokonanej przez moich prawników nie mam pewności z jakim klubem teraz, po tej zmianie mamy do czynienia i dlatego wstrzymałem finansowanie. Jeśli pani burmistrz powołała nowy klub, o czym może świadczyć napis na budynku, to ja nic nie wiem o charakterze jego działalności i nie będę go wspierał. Ale jeśli to wciąż stary klub, który obecnie zmienił nazwę to konieczna jest nowa umowa sposorska pomiędzy moją firmą na klubem, tak aby wszelkie formalności były dopełnione – uważa Stanisław Jarosz, prezes firmy Taurus.