Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Kazimierzowi Dominiakowi odsłonięta - ziemiadebicka.pl

Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Kazimierzowi Dominiakowi odsłonięta


169 stycznia 2018 r.  minęła pierwsza rocznica śmierci ks. Kazimierza Dominiaka, byłego proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie, wychowawcy młodzieży i budowniczego tej parafii.  13  stycznia w kościele w Dębicy – Latoszynie została uroczyście odsłonięta i poświęcona  pamiątkowa tablica dedykowana  kapłanowi, który w tej parafii służył wiernym przez 35 lat. Tablicę poświęcił i odsłonił ks. Andrzej Pękala,  kolega księdza Kazimierza Dominiaka.

Sobotnia Eucharystia zgromadziła tłumy wiernych. W kościelnych ławach oprócz parafian zasiedli miejscy radni,  urzędnicy dębickiego magistratu na czele z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem, wójtem Stanisławem Rokoszem i wicewójtem Markiem Mikrutem. Obecny był  starosta powiatu Andrzej Reguła.  Nie zabrakło też tych, których z Księdzem Kazimierzem łączą więzy krwi. Mszę św. koncelebrowaną prze księży z rocznika zmarłego oraz kapłanów którzy pracowali w latoszyńskiej świątyni poprowadził ks. Prałat Andrzej Pękala.

Ksiądz Kazimierza Dominiak  urodził  się w Zalasowej 17.03. 1936 r.  Po zdaniu matury w  tarnowskim liceum, w 1954 r wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r z rąk Ks. Bp Karola Pękali.Ukończył studia w Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie uzyskując tytuł magistra a następnie na wydziale Prawa obronił licencjat. Pracował jako wikariusz w parafii: Dobrków, Łososina Dolna, Lipniki, Zaborowo/k Brzeska Łukownica / k Limanowej, Kolbuszowa i Szczepanów.

Od 1982 roku kapłańskie losy Księdza Kazimierza zostały wpisane w dzieje Dębicy. Z woli Ks. Bp Jerzego Ablewicza został oddelegowany do Dębicy – Latoszyna jako rektor a następnie jako proboszcz i budowniczy wszystkich obiektów sakralnych które powstały w parafii NSPJ łącznie z cmentarzem. Na 56 lat kapłaństwa dwie trzecie przypadało na posługę Księdza w latoszyńskiej  wspólnocie, najpierw jako Proboszcz a po przejściu na emeryturę  jako rezydent, również nie szczędził sił w pomnażaniu duchowego dobra tejze parafii. Do końca swoich dni życia Bóg któremu tak wiernie służył pozwolił mu odprawiać ofiarę Mszy św. pomimo, że Jego siły już słabły.

W dowód uznania dla pracy Księdza Prałata biskup Wiktor Skworc w 2006 r włączył, Ks. Kazimierza Dominiaka do grona Honorowych Kanoników Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Ksiądz Kazimierz Dominiak zmarł 09.01.2017 r. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na latoszyńskim cmentarzu.

Wmurowana tablica jest dowodem wdzięczności parafian za wszelkie dobro materialne, ale nade wszystko duchowe pozostawione w naszej rodzinie parafialnej, ma też  przypominać przyszłym pokoleniom wybitnego Kapłana.

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie/foto PNSPJ w Dębicy Latoszynie